Hoppa till huvudinnehåll

Världsbanken slutar stöda kolkraft

Kyltorn vid det tyska brunkolseldade kraftverket Jähnschwalde i Tyskland,
Kyltorn vid det tyska brunkolseldade kraftverket Jähnschwalde i Tyskland, Bild: EPA/Bernd Settnik brunkol

Världsbanken satsar på renare energiformer. I fortsättningen ska man bara finansiera kolkraftsprojekt i akuta nödfall, på grund av riskerna med klimatförändringen.

Världsbankens styrelseordförande Jim Yong Kim säger att klimatförändringen är ett hinder i kampen mot fattigdomen, rapporterar The Guardian.

Vi kan inte fortsätta på den inslagna vägen med föroreningar som sprids okontrollerat. Passiviteten står oss hela tiden dyrare.

Världsbanken har tidigare hört till dem som stött den fossila energiproduktionen mest, och har kritiserats för att nedvärdera klimatförändringens effekter. Banken har försvarat sig med att u-länderna behöver energi.

Nu byter man linje. Orsaken är en rapport från Potsdaminstitutet i Tyskland, som forskar i klimatförändringen. Jim Yong Kim säger sig vara förfärad över resultaten.

Extrema väderfenomen så som värmeböljor hotar att bli den nya klimatnormen. Skördarna blir mindre, vattenresurserna sinar, havsytan stiger och smittosamma sjukdomar blir vanligare. Vi går mot en skrämmande värld med ökade risker och instabilitet, säger Kim.

"Men också u-länder har rätt till energi"

Världsbankens styrelseorförande Jim Yong Kim
Jim Yong Kim Världsbankens styrelseorförande Jim Yong Kim Bild: EPA/Drew Angerer jim yong kim

Jim Yong Kim slår fast att insatserna aldrig har varit högre.

- Vi kan inte fortsätta på den inslagna vägen med föroreningar som sprids okontrollerat. Behovet att agera för att stoppa klimatförändringen är enormt. Passiviteten står oss hela tiden dyrare.

Kim lovar att Världsbanken nu fullt ut ska satsa på förnybara och rena energiformer, men kommer ändå med ett förbehåll.

- Å andra sidan är vi av den åsikten att också fattiga länder har rätt till energi, och vi kan inte tvinga dem att vänta tills det finns tillräckligt med sol- och vindkraft för att trygga deras industrialisering.

Miljöorganisationen Oil Change Internationals chef Stephen Kretzmann säger till The Guardian att Världsbanken tar ett bra första steg. Klimatförändringen orsakas ändå inte bara av kolen utan också av andra fossila bränslen, påpekar han.

Läs också:
Kampen mot fattigdom försvåras av klimatförändringen

Läs också