Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå söker bildningschef

Sjundeå svenska skola
Bildningschefen har kommunens undervisning på sitt bord, bland annat Sjundeå svenska skola. Sjundeå svenska skola Bild: YLE/Malin Valtonen sjundeå svenska skola

Sjundeå söker ny bildningschef istället för Tina Nordman som blir dagvårdschef i Raseborg.

Kommunstyrelsen vill att bildningschefen har en lämplig högre högskoleexamen, känner till kommunal förvaltning och kommunal ekonomi samt har erfarenhet av bildningssektorn.

Bildningschefen ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska och vara duktig på kommunikation.

Examen i undervisningsväsendet och ledarerfarenhet inom kommunalt undervisningsväsende eller inom småbarnsfostran räknas som merit.

Skola, bibliotek och kultur

Bildningschefen bär ekonomiskt ansvar inom sin sektor. Hen är också medlem i Sjundeå kommuns ledningsgrupp och föredragande i bildningsnämnden i ärenden inom sitt ansvarsområde.

Till bildningsavdelningens ansvarsområde hör grundundervisning, biblioteks- och kulturverksamhet, fritids-, idrotts- och ungdomsarbete, logistik och kollektivtrafik.

De av sökandena som har valts till intervjun intervjuas av en intervjugrupp som består av kommunstyrelsens ordföranden, bildningsnämndens ordförande, kommundirektören och personalchefen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland