Hoppa till huvudinnehåll

Vårberga får nya träd

Borgå stad planerar att förnya träd i Vårberga. Många träd har blivit för gamla eller har planterats för tätt.

Rönnar, oxel och havstorn som planterades då Vårberga byggdes på 70-talet har kommit till slutet av sin livslängd.

Många större arter såsom ekar och askar växer för tätt. Det här har lett till att träden har en dålig konstruktion. De kan inte heller växa till sin normala storlek eller form.

Många träd är i så dåligt skick att de måste fällas. Om de blir kvar innebär de en säkerhetsrisk. Stora grenar kan falla ner på fotgängare och bilar.

Hälften borde fällas

Vårbergabon Helena Vennonen säger att hälften av träden borde bort.

Speciellt bekymrad är hon för miljön kring Vårbergavägen. Skogen på båda sidorna om vägen är oskött. De stora träden gör att det är skuggigt och mörkt inne i bostäderna och på gårdarna.

Vårbergabon Helena Vennonen
Helena Vennonen Vårbergabon Helena Vennonen Bild: Yle/Carmela Walder vårbergabo

Helena Vennonen säger att skogspartierna mellan bostadshusen är dåligt skötta. De är ofta inte tillräckligt gallrade. Buskagen växer fritt. Hon önskar också bättre skötta stigar.

Vennonen är nöjd med de stora alléerna såsom Havsvindsvägen, men säger att det finns för mycket träd längs de mindre vägarna. För mycket träd gör gårdarna mörka och skuggiga.

Ser inga bekymmer

Det finns också andra åsikter bland Vårbergaborna. En man vid köpcentret tycker absolut inte att det finns för mycket träd. Han vill inte att ett enda ska fällas. Han tycker inte att träden ser ut att må dåligt.

En dam som nyligen har flyttat till Vårberga njuter av promenaderna i de små skogspartierna. Hon tillåter endast att staden fäller träd som är i dåligt skick.

Alla får säga sin åsikt

Alla Borgåbor kan komma med sin åsikt om hur staden ska göra upp en skötselplan för träden vid gatorna och gångvägarna i Vårberga.

Det finns en enkät på Borgå stads webbplats. Personalen vid Vårberga bibliotek och vid Kompassen i Borgå centrum hjälper till med att svara på frågorna för den som inte har tillgång till dator.

Läs också