Hoppa till huvudinnehåll

Dämpade ekonomiska utsikter i Finland

Bild: YLE/Christoffer Gröhn vy över helsingfors

Det är lågkonjunktur inom näringslivet, bekräftar den senaste förtroendebarometern från Finlands näringsliv EK.

EK:s chefsekonomist Penna Urrila säger att företagens förväntningar fortfarande är låga. Han säger att det tidigare i höst fanns hopp om en vändning till det bättre, men att förhoppningarna kommit på skam.

Förtroendeindikatorn låg på -11 poäng i november, vilket är två poäng lägre än månaden innan. På lång sikt har genomsnittet varit +2.

Konsumenternas ekonomiska förväntningar har samtidigt stigit en aning, men ligger fortfarande på en låg nivå. Förtroendeindikatorn var i november 2,6 då den i oktober var 0,4, rapporterar Statistikcentralen. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,9.

I november ansåg 25 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi förbättras under det följande året, medan 36 procent av de tillfrågade trodde att landets ekonomi försämras, visar konsumentbarometern.