Hoppa till huvudinnehåll

Ikea inget hot mot centrumhandeln

Det kanske man spontant kunde tro. Men nej, på Vasa Affärscentrum rent av välkomnar man det kommande affärscentret i Risö.

- Så länge affärskomplexen som växer upp utanför centrum kompletterar det som redan finns är det en positiv sak. Det ökar intresset för Vasa som region, säger Patricia Strandin, verksamhetsledare på Vasa Affärscentrum.

Patricia Strandin, verksamhetsledare på Vasa Affärscentrum.
Patricia Strandin. Patricia Strandin, verksamhetsledare på Vasa Affärscentrum. Bild: Yle/Jukka Tyni vasa affärscentrum

Vasa Affärscentrums syfte är att verka till förmån för affärerna i centrum. Största delen av företagarna i centrum är medlemmar i föreningen.

Strandin upplever inte att kunderna i centrum skulle ha minskat.

- Vi har ett annat utbud här än vad man har utanför centrum, säger Strandin.

Kring torget hittar man bland annat restauranger, caféer och mindre specialaffärer. Strandin betonar också att miljön i centrum är en helt annan än vid de stora affärscentren.

Köpkraften räcker

Finns det egentligen något reellt hot mot centrumhandeln? Det skulle i så fall vara att köpkraften inte räcker till, funderar Strandin. Men ett Ikea-varuhus ute vid Risö ser hon enbart som en positiv sak för Vasaregionen.

Och köpkraften är tillräcklig. Det säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry, som påpekar att man gjort flera utredningar som visar på att efterfrågan är större än utbudet i dagens Vasa.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.
Tomas Häyry. Vasas stadsdirektör Tomas Häyry. Bild: Yle/Joni Kyheröinen stadsdirektör tomas häyry

Det finns alltså utrymme för fler affärer.

Häyry pratar om tre ben, av vilka det ena är affärscentret i Stenhaga norr om centrum, det andra centrum och det tredje det planerade centret i Risö.

- De kommer att vara lite olika i sin profil. Centrum har en annan typ av affärsmix än den som kommer att växa upp i Risö, säger Häyry.

Affärerna i centrum behöver alltså inte oroa sig för att bli utan kunder. Tanken är också den att Ikea kommer att vara ett dragplåster som drar med sig kunder till Vasas övriga affärer.

Det att staden växer österut ter sig som det mest naturliga alternativet.

- Vi kan inte växa västerut och inte heller så mycket norrut, säger Häyry.

Men varför just Risö, som trots allt ligger åtta kilometer utanför centrum?

- Det är egentligen mycket nära centrum om man tittar på hur folk rör sig i regionen. Titta på arbetskraftspendlingen och var folk jobbar. Vi vet att många tusen personer jobbar i Runsor och vi har många som pendlar ut och in från Vasa varje dag, säger Häyry.

Runsor är ett företagsområde strax intill det planerade affärscentret i Risö.

I veckan undertecknade Vasa stad ett samarbetsavtal med Ikea. Det svenska möbelvaruhuset får en tomt i Risö intill motorvägen, om de så vill.

Ikea undersöker Österbotten som helhet. Det innebär att man inte slutgiltigt beslutat om det blir just Vasa som är placeringsort för Ikea.

Dessutom planeras ett nytt Prisma-varuhus och ett Ikano-affärscentrum på området.

Läs också!

Ikeafeber kan ge jobb i Vasa

  • Live kl. 14.55: Regeringen svarar på frågor från studerande om coronaläget

    Talar om välbefinnande och framtidsutsikter.

    Regeringen vänder sig till studenterna med framtidshopp i dystra coronatider. När kan studenterna återvända till högskolorna, när nås de av vaccinet och finns det några jobb under studietiden och efter examen? Det kan bli frågor vid dagens coronainfo för studerande klockan 15. Svenska Yle streamar och rapporterar direkt.

  • Förslaget på en bro över järnvägen i Hangö norra röstades ner

    Plankorsningen i Hangö norra borde bli säkrare.

    Plankorsningen över järnvägen i Hangö norra borde rivas och ersättas med en mer trafiksäker lösning då Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. Det anser Trafikledsverket som erbjuder sig att dela på kostnaderna med staden. Men majoriteten i stadsstyrelsen vill annorlunda.

Läs också