Hoppa till huvudinnehåll

Många frågetecken kring Kårkullas framtid

Veronica Hertzberg
Styrelseorförande Veronica Hertzberg tror att Kårkulla ska få finnas kvar i någon form. Veronica Hertzberg Bild: privat veronica hertzberg

Tidigare i veckan klarnade de stora dragen kring vårdreformen. Det återstår ändå ett antal olösta detaljer. En fråga är hur det ska gå för samkommunen Kårkulla, som är en central vårdproducent när det kommer till vård på svenska.

Kårkulla samkommuns styrelseordförande Veronica Hertzberg säger att det ännu är otydligt vad Kårkullas roll ska bli i och med vårdreformen.

– Vi har ju inte sett de lagparagrafer som den parlamentariska styrgruppen föreslår, inte heller motiveringarna till dem, säger Hertzberg.

Det var på tisdagen som styrgruppen meddelade att vårdreformen är klar att överlämnas till riksdagen. Reformen går ut på att skapa fem vårdområden och högst 19 samkommuner, som ska producera vården. Det är ännu inte fastslaget hur det ska gå för Kårkulla.

jackarbygatan serviceenhet i Borgå
Kårkulla består av alla enspråkigt svenska och tvåspråkiga kommuner, sammanlagt 33 stycken. jackarbygatan serviceenhet i Borgå Bild: Yle jackarbygatans serviceenhet

– Paragrafen för specialarrangemang för små och språkliga grupper ska finnas kvar och då kunde Kårkulla räddas och bli en frivillig samkommun via en förordning. Men tyvärr säger de också på Social- och hälsovårdsministeriet att det här inte är möjligt, men att man jobbar på att försöka rädda Kårkulla som en frivillig samkommun, säger Hertzberg.

Det behövs vård på svenska

Kårkulla har hand om finlandssvenska specialgrupper som till exempel personer med funktionsnedsättning eller missbruksproblem. I någon form ska Kårkulla få bli kvar, säger Hertzberg.

– Det finns olika scenarier, men man kunde fortsätta antingen som en serviceproducent eller som en samkommun med produktionsansvar. Det är klart att vi ska jobba för att utsatta grupper ska ha en möjlighet till vård och omsorg på svenska, det är jätteviktigt.

Det att läget för Kårkulla ännu är oklart, trots att det inte är många månader tills vårdreformen ska träda i kraft är besvärligt, säger styrelseordförande Veronica Hertzberg.

– Dels inverkar det på styrelsens arbete, eftersom vi måste titta framåt och tro på ett långsiktigt arbete. Dels har personalen varit oroliga. Men det här jobbet kommer att fortsätta på ett eller annat sätt.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes