Hoppa till huvudinnehåll

Ryssland vacklar under lågt oljepris

Den ryska statsekonomin backar då oljepriset ligger lågt. Prisraset på råoljan avslöjar hur sårbart Ryssland är för förändringar på energimarknaden, säger en expert på rysk energipolitik till Svenska Yle.

– Ett så här lågt pris, då den ryska staten är så beroende av oljan, visar att den ekonomiska politiken har misslyckats, säger Veli-Pekka Tynkkynen, forskare i rysk energipolitik och professor vid Helsingfors universitet.

Att Ryssland inte har lyckats komma ifrån sitt kraftiga beroende på energisektorn, alltså olje- och gasexporten, är ett problem som också den ryska ledningen i allra högsta grad är medveten om.

Ryska presidenter har redan sen Boris Jeltsins tid försökt modernisera ekonomin.

– I tal har man alltid kraftigt poängterat att Ryssland moderniseras, att ekonomin ska bli mångsidigare och att nya industrier ska bli konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Men några resultat har man inte riktigt sett. Och det hänger ihop med att energisektorn är så kopplad till makten och dess institutioner. Energiindustrin är inrikespolitiskt viktig och tillåter helt enkelt inte utveckling i andra sektorer. Därför har moderniseringen inte lyckats.

Lågt pris ger underskott

Så länge oljepriset i flera år har varit högt, kring 110 dollar per fat, har den ryska staten haft pengar. Över hälften av statens budget består av vinster från energisektorn, största delen av det är oljedollar.

Men då priset nu har dalat på grund av överutbud, står den ryska ledningen snart inför svåra beslut.

Veli-Pekka Tynkkynen säger att den ryska budgeten räknar med ett oljepris på 110 dollar per fat, då priset nu ligger på under 80 dollar.

– Säkert diskuterar man nu i den ryska ekonomiska eliten hur det här ska lösas. På kort sikt kan man antingen ta lån för att täcka hålet i budgeten. Det har Ryssland inte gjort på mycket länge. Eller så kan man börja plundra de socialfonder som har byggts upp under de goda åren, till exempel pensionsfonderna. Men då lever man i princip på framtidens välfärd.

Låst marknad

Det finns också ett tredje alternativ som har diskuterats för att på kort sikt få upp inkomsterna, och det är att sälja större volymer. Men Tynkkynen ser ingen lösning här för Rysslands del.

– Vad gäller oljan är möjligheten att öka produktionen på kort sikt ganska minimala. Vad gäller gas kunde man öka produktionen rätt så snabbt. Men Ryssland har i första hand sålt sin gas till Europa. Och med krisen i Ukraina, och egentligen redan före det, har Europa börjat söka också andra källor för gas, till exempel norsk gas, säger Tynkkynen.

Och ett lågt oljepris betyder också att nya investeringar i energisektorn uteblir. Framförallt Rysslands planer på att utvidga oljeutvinningen i Arktis kan fördröjas på obestämd tid.

Gazproms oljerigg i Barents hav
Gazprom har satsat hårt på arktisk olja. Nya borrningar i arktis kan ändå komma att läggas på is som olönsamma om oljepriset inte stiger. Gazproms oljerigg i Barents hav Bild: Gazprom / Max Avdeev barents hav

Dyra djuphavsborrningar i arktisk är helt enkelt inte lönsamma om prisnivån är för låg. Då skulle de ryska producenterna tvingas överge drömmarna om arktiska oljerikedomar.

Långsiktiga bekymmer

Om oljepriset, som många analytiker tror, kommer att hållas på en låg nivå i upp till två år står den ryska politiska och ekonomiska eliten inför allt svårare beslut.

– Det finns då två val. Antingen tar staten igen stora lån, eller så börjar man skära i någon av Putins två stora satsningar, det vill säga upprustningen av militären eller i socialsektorn, säger Tynkkynen.

Politiskt tror Tynkkynen att Putin inte har råd att skära i socialsatsningarna.

– Framförallt socialsektorns utgifter och de löften Putin har gett folket är svåra att tumma på och är en stor fråga vad gäller Putins popularitet. Det är frågan om en auktoritär stat och ledare, men folkets stöd är ändå mycket viktigt. Därför är det mycket svårt att ge sig på socialprogrammen.

Stormaktsstatus på spel

Att skära ner i armén tror Tynkkynen kan vara lika svårt för Putin, då han har satsat hårt på upprustning för att igen få Ryssland att framstå som en stormakt.

Krigsfartyg av Mistraltyp under byggnad i Saint Nazaire.
De nya hangarfartygen av typen Mistral är bara en liten del av den massiva upprustning Ryssland planerar för sina oljepengar. Krigsfartyg av Mistraltyp under byggnad i Saint Nazaire. Bild: EPA/THOMAS SAMSON/POOL mistral

– Ur folkopinionens synvinkel skulle det säkert vara lättare att skära i armén. Men med tanke på Putins försök att visa sina stormaktsmuskler, och hur han vill att Ryssland framstår på den internationella arenan, skulle kraftiga nedskärningar i armén säkert kännas som ett svaghetstecken. Om man blir tvungen att visa att man är ekonomiskt svagare och inte kan göra den upprustning man har talat om sänder det i det här läget signaler till väst som Putin inte vill sända.

Oljepriset hotar köpkraften

Och om prognoserna om att oljepriset kommer att fortsätta på en nivå under Rysslands smärtgräns kommer det så småningom också att märkas på arbetsmarknaden och i ryssarnas köpkraft.

– Om man ser på arbetsläget och arbetsmarknaden i Ryssland så jobbar bara två procent inom energisektorn, och den utgör också bara en fjärddel av BNP. Så man har lyckats bygga en rätt så stor ekonomi med olje- och gaspengarna där servicesektorn har en viktig roll. Men det är helt klart att då oljeintäkterna minskar så råkar också servicesektorn i trubbel och blir tvungen att skära ner. Så det är klart att arbetsmarknaden påverkas mycket bredare av oljepengarna än bara inom energisektorn, som anställer få mänskor, säger Tynkkynen.

Politisk flopp

Även om oljepriset skulle repa sig och de värsta prognoserna för Rysslands del inte besannas, säger Tynkkynen att det låga oljepriset nu har avslöjat Rysslands svaga ekonomiska sits.

– Man har inte lyckats utveckla ekonomin, bortom energisektorn. Rysslands konkurrenskraftiga export består nästan helt av energisektorn, med lite vapen- och rymdteknologi vid sidan om. Man har inte målmedvetet lyckats göra ekonomin mångsidigare, Ett lågt oljepris avslöjar i princip den ryska ekonomiska politiken som en flopp, säger Tynkkynen.

Läs också: Opec skär inte ned produktionen
Oljepriset hotar Opec-länders finanser

Läs också