Hoppa till huvudinnehåll

Biskopen: Positivt att äktenskapet understöds

Biskop Björn Vikström
Biskop Björn Vikström. Biskop Björn Vikström Bild: Yle/Patrick Stenbacka biskop björn vikström

Biskop Björn Vikström tycker att riksdagens beslut om den könsneutrala äktenskapslagen är positiv i den bemärkelsen att det visar att lagstiftarna vill stöda par som vill leva i ett långvarigt och troget parförhållande. Det som oroar honom är om möjligheten att få göra vad man vill blir viktigare än själva äktenskapet.

- I vissa uttalanden i den här kampanjen har man kunnat spåra ett uttryck för en väldigt ultraindividualistisk inställning, att det viktiga egentligen inte är äktenskapet utan det viktiga är att alla får göra precis som de vill. Och då tycker jag att det är lite problematiskt. Men jag hoppas att man skulle kunna ta fasta på den positiva värdering som äktenskapet fått i den här debatten.

Att kring tusen personer har skrivit ut sig ur kyrkan i dag, många med hänvisning till ärkebiskop Kari Mäkinens ställningstagande för en könsneutral äktenskapslag, tycker Vikström är synd men inget att fästa för mycket uppmärksamhet vid.

- Det här har varit en trend under de senaste åren att vare sig kyrkan framstår som för liberal eller för konservativ så reagerar folk genom att skriva ut sig. Jag tror att vi inte ska bli allt för fokuserade på utskrivningssiffror för då blir vi rädda att agera för det som vi känner att är rätt.

Vikström förutspår att diskussionen kring hur kyrkan ska förhålla sig till en förändring i äktenskapslagen nu kommer att ta fart på allvar.

- Det finns många inom kyrkan som skulle vilja bevara allt så som det är nu och det finns många som skulle vilja att kyrkan skulle viga samkönade par. Däremellan finns möjligheten att man skulle välsigna samkönade par eller att man skulle ge ifrån sig vigselrätten och välsigna alla par. Det finns många alternativ och den diskussionen kommer vi nog säkert att föra ganska intensivt under åren som följer.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes