Hoppa till huvudinnehåll

En lagändring skulle trygga barnets ställning

Mirjam Kalland
Mirjam Kalland på Mannerheims barnskyddsförbund är för den könsneutrala äktenskapslagen Mirjam Kalland vegas sommarpratare 2014

I eftermiddag röstar riksdagen om den könsneutrala äktenskapslagen. Inför omröstningen har barnets ställning använts som argument både för och emot lagen. Mannerheims barnskyddsförbunds generalsekreterare Mirjam Kalland anser att den nya lagen skulle stärka barnets ställning.

– Vi barnskyddsorganisationer har kommit fram till den slutsatsen att barnets ställning tryggast bäst om lagen går igenom, säger Kalland.

Enligt Kalland gäller lagen främst de barn som bor i regnbågsfamiljer. Deras ställning skulle förstärkas medan inget barns ställning skulle försämras. Kalland säger att en lagändring på sikt skulle göra Finland till ett mera tolerant samhälle.

Också barnombudsmannen Tuomas Kurttila anser att det är viktigt att riksdagen godkänner reformen eftersom varje barn behöver en familj. Enligt honom är det samhällets uppgift att stöda bestående parrelationer oberoende av om det handlar om homo- eller heteropar.

De som inte stöder lagen, som Sannfinländarnas Mika Niikko, anser att barn blir lidande om den könsneutrala äktenskapslagen går igenom. Enligt Niikko berövar man genom lagen barnets rätt till en av sina biologiska föräldrar.

Det här argumentet förstår Mirjam Kalland inte alls.

– Regnbågsfamljer är mera jämförbara med nyfamiljer där det finns flera olika föräldrar i ett barns liv, säger Kalland.

Adoptionsrätt för samkönade par

Minister Paula Risikko säger att hon tänker rösta emot lagen eftersom hon tror att en könsneutral äktenskapslag skulle leda till att vissa länder skulle sluta ge barn för adoption åt finska par. Om lagen går igenom får också samkönade par adoptionsrätt.

– Det här handlar ändå inte om någon subjektiv rätt utan att man då har rätt att få adoptionsrådgivning och bli bedömd. Man försöker alltid hitta den lämpligaste familjen för varje barn, säger Kalland.

Det görs alltid en individuell bedömning för varje barn.

– Det stämmer att vissa länder kanske inte vill skicka adoptivbarn till Finland, men jag tror inte att det här kommer att utgöra ett stort problem på sikt. Jag tror att när allt flera länder godkänner den här typen av lagstiftning så kommer också den här situationen att förändras, säger Kalland.

Följ med omröstningen från och med klockan 13 LIVE

Läs mera:
Tusentals demonstrerar för könsneutrala äktenskap
Det är nu det gäller för jämlikt gifte

Läs också