Hoppa till huvudinnehåll

Farofylld väg äventyrar barnens säkerhet

Barn cyklar längs Veikarsvägen i Korsholm
Barn cyklar längs Veikarsvägen i Korsholm Bild: Yle/Patrick Stenbacka veikarsvägen

Veikarsvägen i Korsholm är en livsfarlig väg för barn att röra sig på. Föräldrar längtar efter cykelväg men i kommunens kassa finns inga pengar just nu.

Måttet är rågat för de familjer som bor längs Veikarsvägen i Kvevlax, Korsholm. Barnens säkerhet är i fara varje gång de ger sig ut på den farofyllda vägen.

Några av de familjer som bor längs Veikarsvägen
Några av de familjer som bor längs Veikarsvägen Några av de familjer som bor längs Veikarsvägen Bild: Yle/Patrick Stenbacka familjer
Åsa Svan, Robert Laukkonen och Marcus Söderström
Åsa Svan, Robert Laukkonen och Marcus Söderström Åsa Svan, Robert Laukkonen och Marcus Söderström Bild: Yle/Patrick Stenbacka robert laukkonen

Från riksåttan och tre kilometer in på Veikarsvägen finns totalt 40 barn under 18 år.

Trafiken längs vägen har ökat under senare tid och i synnerhet lastbilar använder Veikarsvägen som genväg. Men vägen är smal och krokig och längs sidorna finns knappt något utrymme alls för fotgängare eller cyklister.

- Jag vill ogärna ha mina barn ute på vägen. Ska de ut och cykla så följer jag med dem men de ska inte röra sig där i onödan, säger Åsa Svan.

Föräldrarna är oroliga för sina barns säkerhet ute på vägen och kavlar nu upp ärmarna för att få en cykelväg till området.

- Det borde ske väldigt fort. Man kan inte hänvisa till att vägen inte är tillräckligt farlig eftersom det inte finns olycksstatistik. Här kan det hända något när som helst och då är det för sent, säger Robert Laukkonen.

Hellre skolskjuts än cykelväg

I väntan på cykelvägen vill föräldrarna ha ändringar i vem som har rätt till skolskjuts. I dagsläget har elever i årskurs 1-3 rätt att få skolskjuts, men de högre årskurserna faller utanför.

- De borde tänka på barnens trygghet och säkra barnens skolväg. Alla barn ända upp till årskurs 6 ska ha rätt till skolskjuts så länge vi är utan cykelväg, säger Åsa Svan.

Pernilla Vikström (SFP) sitter i Korsholms kommunstyrelse och är medveten den riskfyllda Veikarsvägen. Den är inte säker för barn, säger Vikström.

En cykelväg är det mest optimala lösningen, men sett till kommunens resurser är skolskjutsar ett mer realistiskt alternativ.

Väntar föräldrarna förgäves på cykelväg längs Veikarsvägen?

- Jag hoppas att de inte behöver göra det. Bara för att kommunens ekonomi inte är bra just nu betyder det inte att vi ska sluta ha visioner, mål och planer, säger Vikström.

”Rädd mest hela tiden”

På Veikarsvägen har många föräldrar och barn samlats för deras gemensamma sak. En av föräldrarna refererar till ett dokument – Vasa regionens trafiksäkerhetsplan för 2010-2014. En plan som gjorts upp av Närings- trafik och miljöcentralen.

En punkt i planen tar upp Veikarsvägen och byggande av gång- och cykelväg. Kostnaden ligger på 210 000 euro. Bland föräldrarna hörs en suck, snart är 2014 slut och än finns ingen cykelväg.

- Nu ska vi ha en cykelväg hit. Vi har väntat alldeles för länge. Det är en dålig motivering att det inte finns pengar. Ingen av oss vill offra något barn för olycksstatistiken, säger Åsa Svan.

Vid vägrenen står Isak 12 år och Tilda 10 år med sina cyklar.

- Man är nog rädd mest hela tiden ute på vägen. Bilarna kommer fort och de kör nära. En cykelväg skulle vara bra.