Hoppa till huvudinnehåll

Kritiserade språktester uppskattas i Finland

Abshirs språkanalys visar att han kommer från en annan del av Somalia än han själv säger att han hör hemma i.
Abshirs språkanalys säger att han härstammar från en annan del av Somalia än den han själv säger att han kommer från. Abshirs språkanalys visar att han kommer från en annan del av Somalia än han själv säger att han hör hemma i. Bild: Yle / Staffan Björkell språkanalys

Företaget Sprakab har kritiserats redan i flera år. Svenska Yle:s samhällsgranskande radioprogram Radar gjorde en granskning av språkanalyserna redan år 2012. Då kunde man konstatera att språktesterna som utförs för att ta reda på från vilket land en asylsökande kommer inte håller måttet. Nu två år senare är företaget på tapeten igen, och får kritik dels i hemlandet, Sverige, men också internationellt.

Vad är Sprakab?

  • Svenskt företag som erbjuder språkanalys och översättning för myndigheter.
  • Utreder bl.a. asylsökandes härkomst.
  • Anlitas av migrationsverket som underlag för att fatta beslut om asyl.
  • Företaget anlitas av flera länder i Europa.

Språkanalyserna i Finland håller inte måttet

När en flykting kommer till Finland kan han eller hon sakna pass eller andra identifikationsbevis. För att säkerställa att personen kommer från det land han eller hon påstår sig komma ifrån, anlitas en språkanalytiker.

År 2012 granskade Radar språkanalyserna, som migrationsverket beställer för att utreda asylsökandes ursprung. Då kunde man konstatera att det finns brister.
Migrationsverket ställde i oktober 2012 till exempel inga utskrivna krav på kvaliteten på företagets språkanalyser.

På migrationsverket ifrågasatte man då inte företagets expertutlåtanden. Juha Similä på asylenheten på migrationsverket jämförde språkanalytikerna med läkare.

Kvaliteten

Under hösten 2013 tillsattes en arbetsgrupp för att ställa krav på kvaliteten. Men ingen i gruppen var lingvist. Det var polisstyrelsen, migrationsverket och gränsbevakningen som skötte upphandlingen av tjänsten.

Fred Karlsson, professor emeritus i allmän språkvetenskap vid Helsingfors Universitet, kritiserade upphandlingskraven när språkanalyserna konkurrensutsattes.

Fred Karlsson, professor emeritus i språkvetenskap
Professur emeritus Fred Karlsson Fred Karlsson, professor emeritus i språkvetenskap Bild: Yle / Johan Gullmets fred karlsson

Asylsökande avvisas till fel länder

Radar träffade för två år sedan Abshir som på basen av språkanalysen skulle avvisas till en helt annan del av Somalia än den han kommer från. Han var skeptisk till metoden och kände sig orättvist behandlad.

Språkanalysen, det vill säga den intervju som Abshir tar del av är över på 20 minuter.

Det finns två metoder som migrationsverket i Finland använder. Antingen blir personen uppringd av en anonym analytiker från Sprakab, som sitter i Sverige. Eller så bandar polisen en intervju här och skickar den till analytikern. Det ställs delvis frågor om den plats personen säger sig komma ifrån och dels handlar det om lingvistisk analys av språket och dialekten.

Engelska Supreme Court fäller företaget

I maj i år kom ett avgörande från Supreme Court i London, ett avgörande från högsta instans, gällande kvaliteten på Sprakabs analyser.

Domstolen kunde konstatera att företaget har gjort felaktiga bedömningar när de har analyserat flera somaliska asylsökanden i England. Domstolen är även skeptisk till de metoder företaget använder för att med sådan säkerhet konstatera från vilken geografisk region en person kommer.


Radar intervjuade Peter Patrick professor i socio-lingvistik vid universitetet i Essex, utanför London år 2013. Han kritiserade Sprakab redan då.

SVT:s Uppdrag granskning avslöjar bluffexpert

SVT:s Uppdrag Granskning avslöjade i november att en språkanalytiker som har jobbat för Sprakab inte har kunnat de språk han har analyserat och därför fattat felaktiga beslut om varifrån flera asylsökande kommit. Den anonyma språkanalytikern som kallas EA20 visar sig finnas i brottsregistret, talar inte alla de språk han uppgett och har gjort felaktiga analyser.

Bland annat 27- åriga Mohamed i Sverige har fått sin dialekt analyserad av EA20. Mohamed har fått avslag på sin asylansökan. Som grund för beslutet finns den bristande språkanalysen och han ska skickas tillbaka till ett land han inte kommer ifrån.

Språkanalyserna anses pålitliga här

Sedan 2007 har migrationsverket använt sig av Sprakabs språkanalyser. Och systemet har fungerat bra, säger både Polisstyrelsens Mia Poutanen och Esko Repo på Migrationsverket.

- Just nu ser vi inte att Sprakabs språkanalyser skulle vara opålitliga, säger Mia Poutanen, polisinspektör på polisstyrelsen.

Enligt Esko Repo på migrationsverket väger inte språkanalysen tyngst när man ska fatta asylbeslut.

Men när Radar i sin tidigare granskning ringde upp flyktingjurister som jobbat med dessa frågor låter det annorlunda. Enligt dem är det en stor del av besluten som fattas på basis av språkanalysen:

Kritiken från Sverige och England under de senaste månaderna har inte nått polisstyrelsen.

- Det här är helt nytt för mig. Jag hörde detta nu för första gången, säger Mia Poutanen på polisstyrelsen.

Sprakab i Finland också i framtiden

Enligt Esko Repo på migrationsverket och Eva Poutanen på polisstyrelsen kommer man ändå att fortsätta att förlita sig på Sprakabs språkanalyser också i framtiden. Kontraktet med Sprakab går ut i juli 2015. Men kontraktet kan fortsätta tre år till utan att tjänsten konkurrensutsätts.

- Det finns ingen anledning som jag ser nu till att vi skulle sluta anlita Sprakab, säger Mia Poutanen på Polisstyrelsen.

- Vi litar på dem. Vi kommer att fortsätta göra testerna. Men uppstår det tillfällen då vi inte kan lita på testerna, så kommer vi förstås att reagera. säger Esko Repo på migrationsverket.

Mer läsning:

Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2014, där språkanalysen spelade en viktig roll.

Mer om Sprakab:

The Independent: Hundreds of asylum seekers ‘wrongly deported’ after ‘inappropriate’ advice from Swedish linguistics firm, Sveriges Radio: Utvisas till Kina trots att expert menar att han är från Nordkorea, Radar: Språkanalyser ska få kvalitetskrav, Radar: Konkurrensutsättning ingen garanti för kvalitet, Radar: Har inte noterat problem