Hoppa till huvudinnehåll

Esbo slog fast: Personalmängden får inte öka under 2015

Jukka Mäkelä.
Esbo har några tuffa år framför sig och stadsdirektör Jukka Mäkelä måste hitta inbesparingar. Jukka Mäkelä. Bild: YLE/Christoffer Gröhn esbos strategi

Mängden anställda vid Esbo stad får inte öka under nästa år. Det här innebär att den service som staden erbjuder förändras. Stadsstyrelsen slog på måndag fast linjerna för stadens personalpolitik under de kommande åren.

- Det är en tuff målsättning. Inom utbildningssektorn och inom social- och hälsovården finns ett behov av fler anställda men genom att göra saker på ett annat sätt hoppas vi kunna tillmötesgå kravet på att personalmängden inte ökar. Till exempel anser omsorgsdirektör Juha Metso att hemvården kan göras på ett annat sätt. Jag hoppas bara att det här inte leder till att mängden hyrd arbetskraft ökar, säger Tiina Elo (Gröna), som är vice ordförande i stadsstyrelsen i Esbo.

Principerna för stadens personalpolitik som slogs fast av stadsstyrelsen på måndag gäller till och med slutet av 2016. Enligt principerna kommer ingen att permitteras eller sägas upp vid Esbo stad på grund av sparåtgärder under den här perioden. Men om staten eller någon annan utomstående part vidtar åtgärder som betydligt förändrar stadens verksamhet har staden ändå rätt att säga upp personal för att spara.

Esbo inledde vid årsskiftet ett sparprogram för att balansera stadens ekonomi.

Stadsdirektören ska utreda omorganisering

I och med att mängden personal inte ökar under nästa år kommer viss service att läggas ner och ges på annat sätt, står det i pressmeddelandet som staden skickade ut efter stadsstyrelsens möte. Tiina Elo kan ändå inte säga något konkret om vad som avses.

- Inom tekniska sektorn kan viss service upphöra då vi funderar på att privatisera vissa tjänster, men det här syns knappast ännu nästa år, säger Elo.

Esbo planerade tidigare under hösten att utlokalisera 1 000 tjänster inom stadens tekniska sektor. När det hela offentliggjordes i Helsingin Sanomat rasade både politiker och arbetstagare som inte hade varit medvetna om planerna. Därefter fick stadens tjänstemän backa i ärendet.

Stadsstyrelsen beslöt på måndag att stadsdirektören nu ska utreda alternativ för en omorganisering inom den tekniska sektorn i samarbete med personalen. Fullmäktige fattar beslut i frågan i april 2015.

Esbo stad hade i slutet av fjolåret nästan 14 000 anställda. Personalen ökade med 183 anställda från slutet av 2012 till slutet av 2013. Ökningen skedde då inom familjevården, socialvården, äldrevården och utbildningssektorn.

Läs också:

JHL hotar med strejk i Esbo

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen