Hoppa till huvudinnehåll

Grundtryggheten i Ingå kan inte spara mera

En läkare i sin mottagning
En läkare i sin mottagning Bild: Yle mottagning

Grundtrygghetsnämnden i Ingå är enig om att nämnden inte kan spara mera. Nämnden kan inte garantera att resurerna räcker till för lagstadgad verksamhet.

I Ingå arbetar nämnderna med att se över sina budgetförslag för nästa år efter att fullmäktige tidigare remitterade budgetförslaget. Fullmäktige krävde bland annat ha flera besparingar.

Grundtrygghetsnämnden möttes i går (1.12) och konstaterade att man inte kan garantera att resurserna räcker till för all lagstadgad verksamhet. Nämnden kan inte göra flera besparingar.

Osthyvelmetoden

- Vi har hyvlat och rör oss nu nära smärtgränsen, säger ordföranden Jari Wetterstrand (Saml).

- Nämnden gjorde i praktiken inga siffermässiga nedskärningar på måndagens möte. Trots det är det osäkert om Ingå klarar av till exempel tidsfristerna till icke-brådskande vård eller för beviljandet av utkomststöd, nämner Wetterstrand.

Barbro Viljanen (Saml) föreslog på måndagens möte att 90.000 euro flyttas från den specialiserade sjukvården till budgetposten för inhyrd arbetskraft på hälsocentralen. Rosita Ahlgren understödde förslaget. Nämnden godkände budgetförslaget med Viljanens tillägg.

Fyra läkare bara i teorin

- Ingå har fyra läkartjänster på hälstostationen. Redan en längre tid har endast tre av dem varit besatta, berättar Wetterstrand. Med nuvarande budgetpengar klarar vi inte av att ha fyra läkare på plats hela tiden, till exempel under semestrar. Då kan det hända att vi endast har två läkare på hälsostationen. Det påverkar servicenivån.

Ingå kommunstyrelse krävde nyss att kommunen sparar ytterligare 150.000 euro jämfört med det tidigare budgetförslaget. Uppgiften att skära ner mera gavs till nämnderna.

Ambulansrea räddar?

En ingrediens i budgetarbetet är ambulanstransporterna: HNS kommer sannolikt att sänka kostnaderna för brådskande sjuktransporter i Västnyland. För Ingås del skulle rabatten på den prehospitala akutsjukvården bli drygt 190.000 euro. Om HNS fullmäktige godkänner rabatten den 11 december, sparar det Ingå kommun mera än kommunstyrelsen kräver.

Grundtrygghetens budgetförslag landade tidigare i höst på 16,4 miljoner. Men efter nedskärningar som nämnden och kommunstyrelsen gjorde redan tidigare är slutsumman nu enligt Wetterstrand under 16,1 miljoner euro.

Samhällstekniska sparar ännu mera

Samhällstekniska nämnden möttes också i går och tyckte enhälligt att beredningen gjort förslaget tydligare. Nämnden hade redan tidigare skurit ner budgeten med 74.700 euro från fjolårets budget och sedan ytterligare med 26.720 euro.

Det är osthyveln som gäller, sade ordföranden Peter Siggberg (SFP) som inte ville ge några konkreta förslag på vad som stryks från budgeten.

- Mera finns inte att ta bort, då blir någon funktion lidande eller måste tas bort.

Ingå har många planer på gång och samhällstekniska nämnden hoppades på att få en deltidsanställd planerare som skulle hjälpa planläggninschefen Sten Öhman. De pengarna har redan strukits ur budgetförslaget.

Nämndernas förslag går nu vidare till kommunstyrelsen. Sista ordet om budgeten har kommunfullmäktige.

Läs också:
Det första budgetförslaget hade för mycket minus.
Fullmäktige i Ingå godkände inte budgetförslaget utan remitterade det.
Styrelsen krävde sedan nya sparförslag och bättre analys över konsekvenserna av sparandet.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland