Hoppa till huvudinnehåll

Transportföretagare: Riksåttan är farlig

Håkan Stara, vd för Star-Cargo
Håkan Stara, vd för Star-Cargo. Håkan Stara, vd för Star-Cargo Bild: YLE/Patrik Enlund star-cargo

Fyrfiliga köravsnitt, omkörningsfiler och bättre korsningar är åtgärder som borde sättas in på riksväg 8. Det föreslår handelskamrarna i Finland. De får medhåll av transportföretagaren Håkan Stara i Jakobstad.

Riksväg 8 har halkat efter i en jämförelse med skicket på andra riksvägar, säger Håkan Stara, vd på Star-Cargo i Jakobstad med sju långtradare i trafik på de finländska vägarna. Särskilt söder om Vasa mot Björneborg är riksvägen smal och redan att passera en cyklist är förenat med fara.

- Trafikintensiteten är hög och hela vägsträckan börjar bli farlig.

Håkan Stara är viceordförande i Finlands transport och logistik rf som samlar 6000 transport- och logistikföretagare. Intresseorganisationen har i flera år påtalat trafiksäkerheten på riksväg 8, men det har inte gett annat än Korsholms omfartsväg och vissa åtgärder i åboändan.

Stara är bekymrad, inte bara över riksväg 8, utan för vägunderhållet i stort.

- Vi kommer att ha jättedåliga vägar om politikerna fortsätter att spara på underhållet.

En pulsåder för exportindustrin

Varför just riksväg 8 är så eftersatt jämfört med andra riksvägar är svårt att svara på, säger Stara. Det är ju en pulsåder för exportindustrin och ändå är den så dålig.

Handelskamrarna i Finland föreslår i sitt trafikprogram ett servicekriterium som innebär att produkter ska kunna transporteras från fabriken till exporthamnarna med en medelhastighet på 70 kilometer i timmen under årets alla dagar. Om riksväg åtta säger handelskamrarna att den inte längre är säker eller smidig. Det i sin tur påverkar regionens konkurrenskraft.

Nu föreslår Österbottens handelskammare stegvisa investeringar för att öka säkerheten och göra trafiken smidigare.

Fyrfiliga vägavsnitt, fler omkörningsfiler, säkrare korsningar och att man vid investeringar beaktar den tunga trafikens behov är de fyra krav som förs fram.

Håkan Stara kan inte annat än hålla med.

- Hela vägsträckan borde klassas upp och skötas därefter, säger Stara.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten