Hoppa till huvudinnehåll

FBK i Jakobstad vill inte flytta

FBK i Jakobstad finns i gamla brandstation
FBK i Jakobstad finns i gamla brandstation. FBK i Jakobstad finns i gamla brandstation Bild: Yle/Kjell Vikman jakobstad

FBK i Jakobstad finns fortfarande i samma utrymmen i gamla brandstationen som de funnits i under de senaste hundra åren. Räddningsverket fick nya utrymmen 2011 men de planerades inte för att också rymma FBK.

Så här vill båda parter uppenbarligen ha det i framtiden också men tjänstemän på tekniska verket, och en del politiker i Jakobstad, har andra åsikter.

Två paketbilar orsak till flyttkrav

Tekniska verket måste få plats med två paketbilar och ögonen föll då på frivilliga brandkåren och deras utrymmen i gamla brandstationen i centrala Jakobstad.

Ambulanser i brandstationen i Jakobstad
Ambulanserna i nya räddningsverkets lokaler. Ambulanser i brandstationen i Jakobstad Bild: YLE/ Kjell Vikman ambulanser

Inga beslut har fattats om en flytt för FBK men tanken är att man skall bygga mellanväggar i räddningsverkets nya utrymmen för att bereda en avskild plats för FBK men samtidigt hålla deras verksamhet skild från den yrkesmässiga delen. Båda brandkårerna ogillar tanken och vill helst fortsätta som tidigare och hoppas att tekniska verket hittar andra lösningar på sitt garageproblem.

FBK-flytten är en eldfängd historia

Förra veckan tillsattes en arbetsgrupp vid räddningsverkets enhet i Jakobstad bestående av de tre förtroendemän som företräder personalen. Den här gruppen skall fundera på vilka åtgärder som krävs ifall FBK flyttas till nya brandstationen. Inga politiska beslut har ännu fattats i ärendet, varken i tekniska nämnden i Jakobstad eller i stadsstyrelsen.

Tekniska nämnden sammanträder tisdagen den 2 december men ärendet finns inte ännu på den listan.

- De ryms hur bra som helst i nya brandstationen, säger tekniska nämndens ordförande Johan Karjaluoto (SFP) om planerna på att flytta FBK från den gamla brandstationen. Den där byggnaden (räddningsverkets nya utrymmen, red:s anmärkning) är alldeles för stor. Om man bara drar några väggar emellan så ryms de, tillägger Karjaluoto.

- Jag anser nog att om man tittar sig runt i våra utrymmen så är alla utrymmen fulla och lagren är fulla, inte finns det några extra utrymmen på det viset att ett rum skulle vara tomt, säger Jari Rintamäki, han är förtroendeman för JHL vid räddningsverket i Jakobstad.

- Kommer frågan till stadsstyrelsen så måste vi diskutera saken, säger stadsstyrelsens ordförande Peter Boström (SFP).

Peter Boström har hört talas om själva ärendet men inte att det skulle vara aktuellt för stadsstyrelsen.

Olika åsikter om utrymmesbehoven

Räddningsverkets nya utrymmen stod klara 2011. De gamla utrymmena var 100 år gamla och räddningsverket fick tidsenliga utrymmen efter en lång process som sträckte sig över decennier av planering innan nybygget stod klart. De som var med om planeringen skriver inte under påståendet att utrymmena är överdimensionerade.

- Det uttalandet skriver jag absolut inte under, det bygger inte på verkligheten, säger Vesa Berg som var lokal chef i Jakobstad när det begav sig. Han är numera brandmästare i Helsingfors men är fortfarande skriven i Jakobstad och medlem i fullmäktige (SDP).

- Det är byggt enligt behovet plus litet extra med tanke på att verksamheten kan utökas. Det är dumt att planera så att väggarna genast kommer emot när man bygger en ny brandstation, säger Vesa Berg.

- Jag tror att behovet för räddningsverkets del kommer att öka i framtiden när man tänker på akutvården och ambulansverksamheten. Idag har vi två ambulanser dygnet runt och en ambulans under tolv timmar. Med tanke på utvecklingen inom sjukvården så tror jag nog att det finns ganska stor press på att verks amheten ökar där också, tillägger Berg.

FBK måste få ersättande utrymmen

Gamla brandstationen i Jakobstad planerades ursprungligen för FBK men efter olika turer blev det den ordinarie brandkåren som skapades och tog över och FBK blev hyresgäst i huset som stod klart inför första världskrigets utbrott.
Enligt avtalet med staden måste FBK få tillgång till ersättande utrymmen om de gamla utrymmena inte kan utnyttjas.

Framtiden för den gamla, skyddade brandstationen är oklar och byggnaden kräver en renovering för miljontals euro, pengar som inte lär hittas den allra närmaste framtiden i Jakobstad.

Läs också