Hoppa till huvudinnehåll

Nej till att riva Aboa Mare-huset

Aboa Mares gamla utrymmen i Åbo (tömdes 2013),
Aboa Mares gamla utrymmen i Åbo (tömdes 2013). Aboa Mares gamla utrymmen i Åbo (tömdes 2013), Bild: Yle/ Nicke Packalén sjöfartsinstitutet i åbo

Gamla sjöfartsinstitutet i Åbo får inte rivas innan staden har utrett om huset ska skyddas. Det konstaterar Åbo förvaltningsdomstol.

Domstolen har upphävt det rivningstillstånd som byggnämnden gav tidigare i år. Stiftelsen för Åbo Akademi, som äger fastigheten på Malmgatan, vill riva huset och bygga nya bostäder på området. Byggnämnden gav grönt ljus för att riva huset trots att stadens tjänstemän var av annan åsikt.

Närings-, trafik- och miljöcentralen besvärade sig över beslutet till domstolen.

Enligt NTM-centralen var det fel att bevilja tillstånd för att riva huset innan staden har gjort en ändring i detaljplanen för området. I detaljplanen ska staden också ta ställning till om huset ska skyddas. I detaljplanen från 1960-talet är huset inte skyddat men området är inte heller ritat för bostadshus.

Förvaltningsdomstolen är av samma åsikt som NTM-centralen och därför upphävs beslutet.

Det gamla Aboa Mare-huset byggdes år 1967. Sjöfartsinstitutet flyttade från huset år 2013 och efter det har fastigheten stått tom.

Tvist om Aboa Mare-huset i Åbo
Gamla sjöfartsinstitutet får rivas

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland