Hoppa till huvudinnehåll

Nytt försök för Slussenområdet i Sjundeå

Man sitter vid en strand
Området ligger nära Sjundeå å och havet. Man sitter vid en strand Bild: Yle/Robin Lindberg sjundeå å

I Sjundeå har kommunen nu arbetat fram ett nytt förslag för hur det nya bostadsområdet i Slussen kunde se ut. Efter en besvärsrunda har kommunen krympt ner byggrätten med drygt tio procent och naturvärdena har beaktats bättre.

Bland annat har man hittat flygekorre på området och för att skydda den har man märkt ut dess förekomstområde. Det finns också instruktioner för hur trädbeståndet ska skötas så att flygekorren fortsätter trivas där.

Området för båthamnen har minskat med ungefär hälften och det ska inte byggas någon skild väg till hamnen.

Skyddsrekreationsområdet har gjorts bredare och man har istället tagit bort tomter ur planen.

– Nu har vi noggrant gått igenom allt som det anmärktes på. Det har gjorts många utredningar. Vi är längre från vattnet och den gröna zonen är bredare. Till och med flygekorrens område är inritat där. Vi tror att vi har gjort allt som man kan göra och vi hoppas att planen framskrider, säger tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP).

Rabbe Dahlqvist
Rabbe Dahlqvist är mycket optimistisk och tror att planen kommer att godkännas. Rabbe Dahlqvist Bild: Yle/Maria Wasström rabbe dahlqvist

Sjundeå hoppas på nya invånare

Slussenområdet ägs av privata markägare. De betalar för att kommunen planerar området och priset bestäms utgående från hur mycket byggrätt planen ger.

Trots att byggrätten i det nya förslaget nu har krympt med tolv procent är det ändå en bra affär för kommunen med nya tomter, säger Rabbe Dahlqvist.

– Området borde ligga lämpligt till allting så det borde börja hända något positivt i vår lilla kommun.

Det omkring 30 hektar stora Slussenområdet finns i Störsviksområdet, cirka 9 kilometer söderut från kommunens centrum. Det ligger nära Sjundeå ås mynning.

Området ligger nära stamväg 51 som kommunen hoppas ska breddas. I anslutning till nya korsningar planeras också ett affärskomplex dit man hoppas på att få både alkoholförsäljning och någon större mataffär. Kommunen har förhandlat åtminstone med affärskedjan Kesko.

Planen kan hjälpa till med det, säger Rabbe Dahlqvist som berömmer områdets läge nära havet och golfbanor. Det går också gång- och cykelväg till området. Dessutom ligger kommunaltekniken nära till.

Bland annat ska den nya ABC-servicestationen som planeras vid stamväg 51 få sina vatten- och avloppsrör från Slussenområdet.

ABC-bensinmacken i Pickala i Sjundeå.
Den nya bensinmacken vid stamväg 51 får sina vattenrör via Slussenområdet. ABC-bensinmacken i Pickala i Sjundeå. Bild: Varuboden Osla bensinmacken i pickala

– Planerna är inte direkt kopplade till varandra, men vi kommer närmare med rören. På det sättet kan vi fördela kostnaderna för rördragningen bättre.

Läggs fram till påseende

Planen kan inom kort läggas fram till påseende.

Rabbe Dahlqvist är mycket hoppfull om att planen kommer att godkännas även om han vet att det kan komma besvär.

– Man vet ju aldrig med säkerhet förrän planen är godkänd, har varit framme till påseende och vunnit laga kraft. Men om allt går bra kan planen vara klar i april-maj.

Dahlqvist poängterar att kommunen nu har varit mycket lyhörd för hur de miljöföreningar (Ingå-Sjundeå miljöförening och Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringa) som har besvärat sig tänker.

– Föreningarna och planerarna har gjort gemensamma besök på platsen och riktigt noga gått igenom var problemen finns.

Läs om tidigare skeden i planeringsprocessen.