Hoppa till huvudinnehåll

Fennovoima fast med ryskt kärnbränsle

Inifrån Olkiluioto 3:an
Inifrån Olkiluioto 3:an kärnkraft

Fennovoima kan få problem med att få kärnbränsle från andra leverantörer än från Ryssland. Efter att Fennovoimas 10-åriga ryska bränslekontrakt går ut finns det enligt Westinghouse flera problem med att tillverka och leverera bränsle till Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki.

Fennovoima har skrivit ett 10-årigt bränslekontrakt med Rosatoms dotterbolag TVER. Därefter är det enligt Fennovoima fritt fram för andra leverantörer.

Men kärnbränsle-bolaget Westinghouse har dåliga erfarenheter av att komma in som bränsleleverantör till ryska kärnkraftverk.

Westinghouse är förutom det ryska bolaget TVEL det enda bolaget i världen som hittills har kunnat tillverka och leverera kärnbränsle för ryska kärnkraftverk i Östeuropa.

Bland annat har man erfarenheter av leveranser till ryska kärnkraftverk i Ukraina. Men enligt Michael Kirst, vice vd för Westinghouse, är marknaden svår

- Orsaken till det är att vi inte har konstruerat kärnkraftverken där och därför behövs det ett nära samarbete med de tidigare leverantörerna av kärnbränsle.

Dåliga erfarenheter av samarbete

Det är något som Westingshouse har haft dåliga erfarenheter av. Under en process i Ukraina ändrades bränslesammansättningen. Men däremot på den västerländska marknaden fungerar systemet med byte av bränsleleverantör.

Michael Kirst vill att Fennovoima försäkrar sig om att TVEL ger ut all data som behövs för att en annan bränsleaktör ska kunna tillverka och leverera bränsle till

- De borde begära att den ryska leverantören ger ut all nödvändig data så att en alternativ leverantör kan tillverka och leverera ett fullgott bränsle. Utan tekniskt samarbete är det mycket svårare att vara i en position för att leverera bränsle.

På Fennovoima säger vd Toni Hemminki att vilka villkor om samarbete som ingår i avtalet mellan Fennovoima och TVER är en affärshemlighet.

- Jag kan naturligtvis inte gå in på detaljerna i avtalet. Det är en affärshemlighet.

Andra leverantörer är välkomna

Men Toni Hemminki välkomnar andra bränsleleverantörer. Det att avtalet nu är på tio år är ovanligt.

- För många kärnkraftverk görs det livslånga kontrakt. Euratom har noterat detta och godkänt vårt avtal. De har konstaterat att det är ur ett energisäkerhetsperspektiv bra att vi har en möjlighet att byta leverantör.

Det beror allt på hur samarbetsvilliga de är eller inte är
Men Westinghouse och Michael Kirst är inte så intresserat av Fennovoimas nya kärnkraftverk. Det är fråga om en ny reaktortyp och därför är det svårare att konstruera och tillverka kärnbränsle för Fennovoima.

- Nu kan vi inte tillverka kärnbränsle för denna reaktortyp.

Men om Westinghouse får en offertförfrågan hur länge tar det då att producera de rätta bränslestavarna för kärnkraftverket i Pyhäjoki?

- Det beror allt på hur samarbetsvilliga de är eller inte är. Och när det är en ny reaktortyp så måste arbetet göras grundligt med tillstånd och allt. En grov uppskattning är ett det tar minst sex till sju år.

På Fennovoima är vd Toni Hemminki inte det minsta orolig.

- Vi har utgått i från att ha ett bränslelager som räcker i två till tre år och enligt oss är det en rimlig tid för att kunna byta bränsleleverantör.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes