Hoppa till huvudinnehåll

Många frågetecken kring Kimitoöns muddringsansökan

Karta över planerna på Tyska holmens bro
Karta över planerna på Tyska holmens nya bro. Karta över planerna på Tyska holmens bro Bild: Kimitoöns kommun tyska holmen

Muddringsarbetet som görs i samband med att en ny bro byggs till Tyska holmen i Dalsbruk måste planeras bättre. I ett utlåtande till Regionförvaltningsverket anser både miljöinspektionen och bygg - och miljötillsynsnämnden i Kimitoön att kommunens muddringsansökan är bristfällig.

Kommunen planerar att pumpa 5600 kubikmeter muddringsmassor i geotuber som enligt planerna ska bevaras i 2-4 år på en tomt bredvid brandstationen i Dalsbruk. Därefter ska lindrigt förorenade massor deponeras på nedlagda Kråkvik avstjälpningsplats.

Nämnden var på tisdagen enhälligt av den åsikten att kommunen borde utreda en alternativ lagringplats med tanke på tomtens centrala läge i Dalsbruk.

Ytterligare ska kommunen komplettera sin ansökan med information om bland annat geotubernas hållbarhet. Nämnden och miljöinspektionen vill också veta hur lakvattnet som rinner ut från tuberna ska analyseras. Kommunen borde också bättre definiera skillnaden mellan lindrigt förorenad och förorenad muddermassa.

Kommunen planerar att inleda muddringsarbetet på våren med motiveringen att det skulle vara den bästa tidpunkten på året med tanke på miljön. Enligt miljöinspektionen är våren den sämsta tiden för arbetet då det är både fiskars lektid och fåglars häckningstid.

Undersökningar visar att muddringsmassorna innehåller höga halter av bland annat olja och tungmetaller. Det betyder att massor inte kan deponeras i havet och att deponeringen på land kräver ett tillstånd.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland