Hoppa till huvudinnehåll

Planen för Norra hamnen i Ekenäs bör beakta kulturmiljön anser Nylands förbund

Nu görs planeprocessen om med ett lite förändrat förslag av köpcenterbygget i Norra hamnen.
Planen för bostäderna är redan godkänd. Nu handlar det om delen där ett köpcentrum kunde tänkas byggas. Nu görs planeprocessen om med ett lite förändrat förslag av köpcenterbygget i Norra hamnen. Bild: Raseborgs stad handelshamnen,Ekenäs

Raseborgs stad gör om planen för en del av Norra hamnen i Ekenäs så att där kunde byggas affärer över järnvägen. Nylands förbund påminner i sitt utlåtande om Ekenäs starka och viktiga kulturarv.

Det är landskapsarkitekt Heli Vauhkonen och direktör Riitta Murto-Laitinen från regionplaneringen inom Nylands förbund som har skrivit utlåtandet.

Ekenäs är numera är en del av staden Raseborg, men i sitt utlåtande tar de fasta på Ekenäs gamla historia och skriver att det är den nästäldsta staden i Nyland.

Stadens äldsta del bygger på gatudragningar och tomtindelning från 1550-talet. Staden har ett rikt byggnadsarv.

Ekenäs siluett syns från havet och från broarna över Pojoviken.

Det innebär att det är mycket viktigt att man ur ett brett perspektiv bedömer hur ett förverkligande av planen påverkar landskapet så att stadens unika kultur- och byggnadshistoriska värden bevaras.

I utlåtandet sägs också att man bör utvärdera konsekvenserna av planen särskilt i förhållande till en balanserad utveckling av hela Raseborgs servicenät.

Läs också:

Trafiken bekymrar samhällstekniska nämnden
Nystart för planen i Norra hamnen
Norra hamnen ska få mera prägel av småstad