Hoppa till huvudinnehåll

Sämre service för barn och unga i Ingå

Dal daghem i Ingå.
Vikarieanslagen minskar i Ingå och det kan göra att det är svårt att ha tillräckligt med personal i till exempel Dal daghem. Dal daghem i Ingå. Bild: Yle/Malin Valtonen dal daghem

I Ingå har bildningsnämnden finslipat budgeten för att hitta besparingar. Nämnden ska också fundera på hur dagvården kan omorganiseras så att den blir billigare.

Nämnden har gjort upp en lista för att hitta ytterligare besparingar i budgetförslaget för nästa år.

Nämnden föreslår att vänortsverksamheten läggs på is i ett år. Det skulle ge en besparing på 9 000 euro.

Medborgarinstitutets kostnader skärs ner med fem procent vilket skulle innebära en besparing på 5 000 euro. Det här kan genomföras genom höjda inkomster eller nedskärningar av utgifter.

Färre nya böcker i biblioteket

Biblioteket får ingen civiltjänstgörare och det sparar 16 350 euro, men samtidigt minskar flexibiliteten och det blir svårare att upprätthålla kvaliteten på servicen.

Vuxenböckerna i Ingås nya bibliotek finns där fullmäktige tidigare samlades i kommungården.
Mindre pengar betyder färre nya böcker i biblioteket i Ingå. Vuxenböckerna i Ingås nya bibliotek finns där fullmäktige tidigare samlades i kommungården. Bild: Yle/Marica Hildén ingås nya bibliotek

Bibliotekets medel för att skaffa böcker skärs ner med 4 000 euro.

Vikarieanslagen inom dagvården minskar med 7 000 euro. Då blir det svårt att garantera att det finns tillräckligt med personal i förhållande till antalet barn på daghemmen.

Övervakningen av unga blir svår

De timanställdas arbetstimmar på ungdomsgården halveras och det skulle ge en besparing på 10 799 euro. Det gör att verksamheten och arbetsschemat blir svårare att göra, så ungdomsgårdens öppettider måste granskas. Övervakningen av verksamheten blir svårare.

Ungdomsgården i Ingå.
Ungdomsgården i Ingå. Ungdomsgården i Ingå. Bild: Yle/Malin Valtonen unga i ingå

I budgetförslaget skrivs det också att verksamhetsbidragen halveras för ungdom, kultur och idrott till 26 750 euro. Det röstade nämnden om och anslaget höjdes. Anders Holmberg föreslog att nämnden sätter 13 000 euro till och det godkändes med rösterna 6-3.

Ny modell för dagvården

Nämnden skulle också ta ställning till ett förslag på hur dagvården kunde organiseras, men beslöt att skjuta upp ärendet.
Nämnden konstaterade att från och med den 1 augusti nästa år så har Ingå kommun en modell med en eller två administrativa daghemsföreståndare, men det fattar politikerna beslut om senare.

En administrativ daghemsföreståndare arbetar under dagvårdsledaren med ansvar för daghem och den kompletterande dagvården. I dag finns det en daghemsföreståndare i varje daghem.

Kommunstyrelsen möts den 8 december och budgetförslaget ska godkännas av fullmäktige den 17 december.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland