Hoppa till huvudinnehåll

Vårdpersonal i Helsingfors ska minska med 200

Åldringsvård
Personalen ska minska bland annat inom äldrevården i Helsingfors. Åldringsvård Bild: Mika Kanerva äldrevård

Omkring 200 jobb inom social- och hälsovårdsverket i Helsingfors ska bort före slutet av februari 2015. Enligt social- och hälsovårdsnämndens ordförande handlar det om onödiga jobb.

Ett sparbehov på 18 miljoner euro inom social- och hälsovården i Helsingfors ska lösas genom att minska personalmängden med 200. Mest minskar personalen inom sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna där personalen ska minska med 80 årsverken. Avdelningen i fråga har hand om bland annat hemvård och äldrevård.

- Ingen ska sägas upp. Det finns jobb som överlappar varandra och de ska nu tas bort. Fastän organisationen har slimmats har det funnits onödiga jobb. Samma jobb har gjorts vid staden och inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Maija Anttila (SDP).

- Servicen kommer inte att försämras fastän personalen minskar, försäkrar hon.

Genom att minska på personalmängden hoppas social- och hälsovårdsverket spara 10 miljoner euro. Sparåtgärderna framkommer i verkets verksamhetsplan för nästa år som behandlades i social- och hälsovårdsnämnden på tisdag. Nämnden bordlade planen och beslut fattas om två veckor, den 16 december.

Nedskärningen inom personalen ska vara klar före slutet av februari 2015.

Hertonäs sjukhus stängs stegvis

Inom äldrevården kommer staden att prioritera hemvård genom att skära ner på anstaltsvården med 80 platser.

Verksamheten vid Hertonäs sjukhus upphör också stegvis under nästa år. Avdelning 5 stängs den 1 april medan de tre övriga avdelningarna stängs senast den 1 oktober 2015.

- Två geriatriska avdelningar ska byggas i Malms sjukhus och därför behövs inte sjukhuset i Hertonäs. Det ska rivas inom de närmaste åren, säger Anttila.

Överlag kommer servicenätet inom social- och hälsovården i Helsingfors att förändras under de kommande åren. Hälsostationerna i Berghäll, Vallgård, Hertonäs, Femkanten och Drumsö stängs 2018.

I det nya servicenätet ska vården i Helsingfors i framtiden ges i sex centraler för hälsa och välfärd, i fem familjecentraler och i 14 servicecentraler för äldre.

I verksamhetsplanen står också att den svenskspråkiga servicen ska garanteras bland annat genom samarbete med andra aktörer. Tillgängligheten ska vara lika bra för svenskspråkiga som för finskspråkiga.

Helsingfors flyttar över psykiatrin till HNS

Social- och hälsovårdsreformen gör att Helsingfors kommer att dra in den specialsjukvård som staden nu erbjuder eftersom den överlappar motsvarande tjänster inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt. Det handlar om psykiatri, neurologi och inre medicin.

- Vi ska nu diskutera med HNS om vem som ska ta hand om specialsjukvården. Diskussionen har hittills kretsat kring den psykiatriska specialsjukvården. Nu har HNS bara barnpsykiatrin medan staden sköter allt annat. Staden kommer i framtiden kanske endast att ha hand om den öppna vården inom psykiatrin, säger Anttila.

I enlighet med social- och hälsovårdsreformen kommer Helsingfors att finnas i det södra vårdområdet där det finns fyra samkommuner som ansvarar för serviceproduktionen. Vårdområdena inleder sin verksamhet i början av år 2016 och produktionsområdena i början av år 2017.

Läs också:
Pengarna slut i Helsingfors - stadens sätt att spara
"Drumsö behöver mer service, inte mindre"
Tre hälsostationer stänger i Helsingfors - nämnden godkände pilotprojekt

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen