Hoppa till huvudinnehåll

Buu-klubben görs också i Vasa

Hoppa på med Bärtil startar i februari 2015.
Bärtil gör comeback på ängen i och rutan i februari 2015. Han vill få alla barn att röra på sig. Hoppa på med Bärtil startar i februari 2015. Bild: Yle hoppa på med bärtil

Antonia Ringbom, Niklas Gerkman, Cecilia Paul, Agneta Lindroos och Pernilla Finne uttrycker i en insändare (Hbl 2.12.2014) sin upprördhet över att en av BUU-klubbsledarna inte kommer att jobba med BUU-klubben nästa år.
Alex Fager som är genrechef på Svenska Yle berättar att Buu-klubben nästa år delvis görs i Vasa.

Insändare: Varför Linda?

Chock, häpnad, besvikelse, ilska, sorg. Hela skalan upplever vi, och den syns bland de över 100 reaktionerna på Facebook bara några timmar efter att det kommit fram att den varma, vilda, mångsidiga eldsjälen Linda måste sluta på Buu-klubben.

Direkt efter att ha turnerat i Svenskfinland för nästan 5 000 barn och hållit 25 bejublade shower på åtta dagar, nu senast på Buu-dagen i Böle, där 1 000 barn lyckliggjordes av fem föreställningar skrivna och ledda av Linda, får hon beskedet att hennes kontrakt med Yle inte förnyas. Punkt slut. Efter fem år.

Hon har gett sin själ, sin tid, sitt hjärta åt att utveckla Buu-klubben, öppnat nya världar: Mångkulturellt via sina afrikanska kontakter, musikaliskt bland annat genom den lyhörda serien Ljudjakten (går ut i januari), som hon är programledare för. Hon har skolat nya ledare, utvecklat hela programmet med sin fantasi och sin spontanitet. Hennes avspända, direkta relation till tittarna har gett dem en trygg, rolig idol och människa, någonting som barn i dag inte får för mycket av.

Hur ska våra barn och barnbarn kunna fatta att deras inspirerande, kreativa Buu-klubbsledare tvingats sluta?

Buu-dagen var ett led i Yle Fems Använd hjärtat-kampanj. Ironiskt.

Vi som är upprörda över det här är väldigt många. Vi som undertecknar här är bara några exempel.
Antonia Ringbom,
filmregissör
Korpo

Niklas Gerkman,
fotograf
Helsingfors

Cecilia Paul,
skådespelare
Helsingfors

Agneta Lindroos,
regissör,
Vasa

Pernilla Finne,
filmfotograf,
Helsingfors

Den här insändaren publicerades i HBL 2.122014.

Svar: Buu-klubben görs också i Vasa

Antonia Ringbom, Niklas Gerkman, Cecilia Paul, Agneta Lindroos och Pernilla Finne uttrycker i en insändare (Hbl 2.12.2014) sin upprördhet över att en av Buu-klubbsledarna inte kommer att jobba med Buu-klubben nästa år.

Svenska Yle kommer som ett resultat av höstens samarbetsförhandlingar arbeta med mindre resurser nästa år. Det betyder bland annat att vi kommer attt ha färre visstidsanställda.

Vi är glada över att Buu-klubben och i synnerhet Buu-klubbsledarna är viktiga för barn i Svenskfinland och att barn utvecklar en vänskapsrelation till dem. Det gör samtidigt dylika beslut svåra.

Nästa år görs en del av Buu-klubben i Vasa, dels för att också österbottniska barn ska kunna delta i Buu-klubben, dels för att vi ska vara fysikt närvarande i Österbotten genom en Buu-programledare. Då kan vi tyvärr inte vara lika många i Helsingfors.

Alex Fager
genrechef Fakta och fiktion
Svenska Yle

Det här svaret publicerades i HBL 4.12.2014

Diskussionen i HBL fortsatte efter det i ytterligare tre insändare. De besvarades av Alex Fager 11.12.

Svar: Hoppas vi kan ge Buu-klubben arbetsro

Nalle Valtiala, Birgitta Snickars von Wright och Jacob Fellman uttrycker sin förundrar
över de program- och personalbeslut Svenska Yle tagit framförallt gällande Buu-klubben (Hbl 6.12).

Svenska Yle har samarbetsförhandlat under hösten, liksom resten av Yle. Vi har gjort det dels för att ändra vårt sätt att jobba, dels för att bolaget måste spara. Till en del har det här påverkat personalen, våra beslut om olika program och det har också påverkat projektanställningar på visstid.

Vi har under hela processen värnat om barnprogrammen och försökt garantera att de får tillräckliga resurser. Men förändringar sker också där. Ett av de strategiska beslut vi tagit är att flytta delar av Buu-klubben till Vasa. Med det beslutet hoppas vi kunna skapa en fysisk närvaro i Österbotten och nå ännu bättre ut till barnen där.

Vi är medvetna om att Buu-klubbsledaren Linda Sundberg är populär och vi vill på inget sätt ringakta hennes arbete för barnpubliken i Svenskfinland. Nalle Valtiala har ändå missuppfattat saken när han skriver att Yle har avskedat Sundberg. Projektanställningar är på visstid. De beslut vi har tagit var inte lätta, men noga övervägda.

Vi kommer att ha tre programvärdar i Buu-klubben också i framtiden. De gör ett otroligt fint jobb med stort hjärta varje dag. Vi hoppas nu kunna ge dem arbetsro.

Läs också vad Buu-klubben satsar på nästa år.

Insändare: Är biskopen deras morbror?

I sitt bemötande ”Inte lätta, men övervägda beslut” (HBL 11.12) kämpar Alex Fager hårt för att motivera logiken i Yles beslut att avskeda sin mångåriga medarbetare Linda Sundberg. I juridisk bemärkelse rör det sig försts inte om ett regelrätt avsked utan om ett arbetsavtal som inte förnyas, men i egentlig mening är det ett avsked likafullt.

Svagheten i Fagers argumentation är bristen på förklaring till att en ytterst kunnig, entusiasmerande och populär person måste avlägsnas för att en del av Buu-klubbens program framdeles görs i Vasa. En annan del av produktionen blir blir ändå kvar i den gamla studion, och där har således en eller två av de tre personer som utgör Sundbergs ersättare placerats. Varför hon inte ens dög som en av dessa ges ingen förklaring till, inte heller framgår trions sammansättning i Fagers svar. Är biskopen deras morbror? I mina ögon kunde det se bättre ut.

Nalle Valtiala, Grankulla

Den här insändaren publicerades i HBL 16.12.2014.

Insändare: Blundar Yle för äkta begåvning?

Linda Sundberg är ett typexempel på hur sjukt systemet är. Hon var omtyckt och älskad av sin publik och gav sitt allt för jobbet. Åndå beslöt man att avskeda henne, varför? Har Yle bara pengar för ögonen och blundar för en äkta begåvning?

Exemplet Linda är ett typexempel på hur många företag sparar pengar genom att kallt utnyttja arbetstagare. Det är nämligen mycket billigare för företagen att tidsanställa arbetstagare än att fastanställa dem. Efter en viss tid måste personen dock antingen fastanställas eller sägas upp.

Jag anser att det är dags för en förändring i lagstiftningen, för är det verkligen så här vi vill ha det? Skäms på er, Yle!

Sarah Selei, Vanda

Den här insändaren publicerades i Hufvudstadsbladet 18.12.2014.

Insändare: Ge den nya ledaren en chans

Det var en stor nyhet här för en vecka sedan, när Buu-klubbsledaren Linda Sundberg blev uppsagd. Det var en chock för en stor del att den älskade Buu-ledaren Linda inte fick fortsätta. Hon var i alla fall den som fick böst kontakt med barnen. Det har varit många insändare gällande detta ämne, så det är klart att Linda var omtyckt. Men kanske finns det en mer komplicerad orsak varför hon inte fick fortsätta. En orsak man kanske inte vill att folket vet om, men det vore rättvist om folket visste på vilka grunder hon inte får fortsätta. Hon var älskad och populär, men man skall tänka från en annan synvinkel, kanske det kommer en bättre ledare istället för Linda. Jag säger inte att någon till 100 procent skulle kunna ersätta Linda, men ge den nya ledaren en chans!

Tommy Kauppinen, Vanda

Den här insändaren publicerades i Hufvudstadsbladet 18.12.2014.

Läs också

Bolaget