Hoppa till huvudinnehåll

Buu-klubben görs också i Vasa

Hoppa på med Bärtil startar i februari 2015.
Bärtil gör comeback på ängen i och rutan i februari 2015. Han vill få alla barn att röra på sig. Hoppa på med Bärtil startar i februari 2015. Bild: Yle hoppa på med bärtil

Antonia Ringbom, Niklas Gerkman, Cecilia Paul, Agneta Lindroos och Pernilla Finne uttrycker i en insändare (Hbl 2.12.2014) sin upprördhet över att en av BUU-klubbsledarna inte kommer att jobba med BUU-klubben nästa år.
Alex Fager som är genrechef på Svenska Yle berättar att Buu-klubben nästa år delvis görs i Vasa.

Insändare: Varför Linda?

Chock, häpnad, besvikelse, ilska, sorg. Hela skalan upplever vi, och den syns bland de över 100 reaktionerna på Facebook bara några timmar efter att det kommit fram att den varma, vilda, mångsidiga eldsjälen Linda måste sluta på Buu-klubben.

Direkt efter att ha turnerat i Svenskfinland för nästan 5 000 barn och hållit 25 bejublade shower på åtta dagar, nu senast på Buu-dagen i Böle, där 1 000 barn lyckliggjordes av fem föreställningar skrivna och ledda av Linda, får hon beskedet att hennes kontrakt med Yle inte förnyas. Punkt slut. Efter fem år.

Hon har gett sin själ, sin tid, sitt hjärta åt att utveckla Buu-klubben, öppnat nya världar: Mångkulturellt via sina afrikanska kontakter, musikaliskt bland annat genom den lyhörda serien Ljudjakten (går ut i januari), som hon är programledare för. Hon har skolat nya ledare, utvecklat hela programmet med sin fantasi och sin spontanitet. Hennes avspända, direkta relation till tittarna har gett dem en trygg, rolig idol och människa, någonting som barn i dag inte får för mycket av.

Hur ska våra barn och barnbarn kunna fatta att deras inspirerande, kreativa Buu-klubbsledare tvingats sluta?

Buu-dagen var ett led i Yle Fems Använd hjärtat-kampanj. Ironiskt.

Vi som är upprörda över det här är väldigt många. Vi som undertecknar här är bara några exempel.
Antonia Ringbom,
filmregissör
Korpo

Niklas Gerkman,
fotograf
Helsingfors

Cecilia Paul,
skådespelare
Helsingfors

Agneta Lindroos,
regissör,
Vasa

Pernilla Finne,
filmfotograf,
Helsingfors

Den här insändaren publicerades i HBL 2.122014.

Svar: Buu-klubben görs också i Vasa

Antonia Ringbom, Niklas Gerkman, Cecilia Paul, Agneta Lindroos och Pernilla Finne uttrycker i en insändare (Hbl 2.12.2014) sin upprördhet över att en av Buu-klubbsledarna inte kommer att jobba med Buu-klubben nästa år.

Svenska Yle kommer som ett resultat av höstens samarbetsförhandlingar arbeta med mindre resurser nästa år. Det betyder bland annat att vi kommer attt ha färre visstidsanställda.

Vi är glada över att Buu-klubben och i synnerhet Buu-klubbsledarna är viktiga för barn i Svenskfinland och att barn utvecklar en vänskapsrelation till dem. Det gör samtidigt dylika beslut svåra.

Nästa år görs en del av Buu-klubben i Vasa, dels för att också österbottniska barn ska kunna delta i Buu-klubben, dels för att vi ska vara fysikt närvarande i Österbotten genom en Buu-programledare. Då kan vi tyvärr inte vara lika många i Helsingfors.

Alex Fager
genrechef Fakta och fiktion
Svenska Yle

Det här svaret publicerades i HBL 4.12.2014

Diskussionen i HBL fortsatte efter det i ytterligare tre insändare. De besvarades av Alex Fager 11.12.

Svar: Hoppas vi kan ge Buu-klubben arbetsro

Nalle Valtiala, Birgitta Snickars von Wright och Jacob Fellman uttrycker sin förundrar
över de program- och personalbeslut Svenska Yle tagit framförallt gällande Buu-klubben (Hbl 6.12).

Svenska Yle har samarbetsförhandlat under hösten, liksom resten av Yle. Vi har gjort det dels för att ändra vårt sätt att jobba, dels för att bolaget måste spara. Till en del har det här påverkat personalen, våra beslut om olika program och det har också påverkat projektanställningar på visstid.

Vi har under hela processen värnat om barnprogrammen och försökt garantera att de får tillräckliga resurser. Men förändringar sker också där. Ett av de strategiska beslut vi tagit är att flytta delar av Buu-klubben till Vasa. Med det beslutet hoppas vi kunna skapa en fysisk närvaro i Österbotten och nå ännu bättre ut till barnen där.

Vi är medvetna om att Buu-klubbsledaren Linda Sundberg är populär och vi vill på inget sätt ringakta hennes arbete för barnpubliken i Svenskfinland. Nalle Valtiala har ändå missuppfattat saken när han skriver att Yle har avskedat Sundberg. Projektanställningar är på visstid. De beslut vi har tagit var inte lätta, men noga övervägda.

Vi kommer att ha tre programvärdar i Buu-klubben också i framtiden. De gör ett otroligt fint jobb med stort hjärta varje dag. Vi hoppas nu kunna ge dem arbetsro.

Läs också vad Buu-klubben satsar på nästa år.

Insändare: Är biskopen deras morbror?

I sitt bemötande ”Inte lätta, men övervägda beslut” (HBL 11.12) kämpar Alex Fager hårt för att motivera logiken i Yles beslut att avskeda sin mångåriga medarbetare Linda Sundberg. I juridisk bemärkelse rör det sig försts inte om ett regelrätt avsked utan om ett arbetsavtal som inte förnyas, men i egentlig mening är det ett avsked likafullt.

Svagheten i Fagers argumentation är bristen på förklaring till att en ytterst kunnig, entusiasmerande och populär person måste avlägsnas för att en del av Buu-klubbens program framdeles görs i Vasa. En annan del av produktionen blir blir ändå kvar i den gamla studion, och där har således en eller två av de tre personer som utgör Sundbergs ersättare placerats. Varför hon inte ens dög som en av dessa ges ingen förklaring till, inte heller framgår trions sammansättning i Fagers svar. Är biskopen deras morbror? I mina ögon kunde det se bättre ut.

Nalle Valtiala, Grankulla

Den här insändaren publicerades i HBL 16.12.2014.

Insändare: Blundar Yle för äkta begåvning?

Linda Sundberg är ett typexempel på hur sjukt systemet är. Hon var omtyckt och älskad av sin publik och gav sitt allt för jobbet. Åndå beslöt man att avskeda henne, varför? Har Yle bara pengar för ögonen och blundar för en äkta begåvning?

Exemplet Linda är ett typexempel på hur många företag sparar pengar genom att kallt utnyttja arbetstagare. Det är nämligen mycket billigare för företagen att tidsanställa arbetstagare än att fastanställa dem. Efter en viss tid måste personen dock antingen fastanställas eller sägas upp.

Jag anser att det är dags för en förändring i lagstiftningen, för är det verkligen så här vi vill ha det? Skäms på er, Yle!

Sarah Selei, Vanda

Den här insändaren publicerades i Hufvudstadsbladet 18.12.2014.

Insändare: Ge den nya ledaren en chans

Det var en stor nyhet här för en vecka sedan, när Buu-klubbsledaren Linda Sundberg blev uppsagd. Det var en chock för en stor del att den älskade Buu-ledaren Linda inte fick fortsätta. Hon var i alla fall den som fick böst kontakt med barnen. Det har varit många insändare gällande detta ämne, så det är klart att Linda var omtyckt. Men kanske finns det en mer komplicerad orsak varför hon inte fick fortsätta. En orsak man kanske inte vill att folket vet om, men det vore rättvist om folket visste på vilka grunder hon inte får fortsätta. Hon var älskad och populär, men man skall tänka från en annan synvinkel, kanske det kommer en bättre ledare istället för Linda. Jag säger inte att någon till 100 procent skulle kunna ersätta Linda, men ge den nya ledaren en chans!

Tommy Kauppinen, Vanda

Den här insändaren publicerades i Hufvudstadsbladet 18.12.2014.

Läs också

Frågor & svar

Nyligen publicerat - Frågor & svar

 • Dataskydd för Yles tjänster

  Dataskydd beaktas i planeringen av Yles tjänster.

  Att skydda integriteten hos de som använder Yles tjänster är viktigt. Yle skyddar personuppgifter enligt gällande föreskrifter och tar dataskydd och datasäkerhet i beaktande när tjänster planeras.

 • Svar: Yles strategi

  Strategin drar upp riktlinjerna för ledarskapet på Yle

  I sin ledare (ÅU 9.12) kritiserar Pär Landor tidtabellen för Yles strategi. Borde Yle ha låtit utvecklingen avstanna för att Kommunikationsministeriet tillsatt en arbetsgrupp som funderar på Yles uppdrag? Yles nya strategi Mitt bland oss gjordes eftersom den förra strategin var daterad 2012 och dess mål satta till år 2015.

 • Svar: Ingen inbjudan

  En läsare (VBL 9.12) saknade invigningen av Campus Norrvalla

  Martin Markèn undrar i Vasabladet (8.12) varför Yle inte bevakade invigningen av Campus Norrvalla. Ulrica Lövdahl, chef för Yle Österbotten, svarar att redaktionen inte fick någon inbjudan.

 • Svar: Motarbetar stereotypier

  Yle svarar på en insändare om En svensk sommar i Finland.

  En tittare undrar (HBL 29.4) hur serien En svensk sommar i Finland främjar relationerna till Sverige.

 • Yle svarar: Politisk satir testar ofta gränser

  Yle svarar på en insändare om YleLeaks i HBL.

  Jan-Peter Paul ställer i HBL (15.3) frågor om Yles värderingar och programmet YleLeaks. Satu Keto och Arttu Nurmi från Yles finskspråkiga kultur- och underhållningsredaktion svarar att politisk satir ofta testar den goda smakens gränser.

 • Svar: Yles mål är att nå alla finländare

  Vasabladets chefredaktör Niklas Nyberg uttrycker (Vbl 15.2)

  Vasabladets chefredaktör Niklas Nyberg uttrycker (Vbl 15.2) sin oro över de finlandssvenska mediernas framtid och skriver bland annat att Yles målsättning handlar om volym. Ulrica Lövdahl, chef för nyheter och aktualiteter på Yle Österbotten och Svenska Yles direktör Marit af Björkesten skriver i sitt svar att en konstruktiv debatt måste basera sig på fakta.

 • Svar: Ett sämre Yle gör inte HBL bättre

  Chefredaktör Jens Berg skriver i sin ledare (HBL 5.2) att Yles nya strategi på svenskt håll medför ett tomrum i etern. Yles strategidirektör Gunilla Ohls och Svenska Yles direktör Marit af Björkesten skriver i sitt svar att det mest dramatiska framtidsscenariet inte är att kvantiteten i broadcast minskar, utan att det svenskspråkiga innehållet blir ointressant, otillgängligt och irrelevant.

 • Svar: Vegas uppdrag brett

  I HBL 28.1 kritiserar Wilhelm Kvist musikutbudet på Yle Radio Vega. Kaj Backman, programchef på Yle Radio Vega och Yle X3M, svarar att Vegas uppgift är att finnas till för en bred publik med blandade intressen, varierande smak och olika behov, både när det gäller det talade innehållet och den spelade musiken.

 • Svar: Svenska Yles riktlinjer

  På insändarplats i Västra Nyland (24.12) anser en skribent att Svenska Yle inte tillåter kritiska inlägg på sin webbplats. Mediechef Carin Göthelid svarar att Svenska Yle välkomnar dialog och debatt, men följer riktlinjer för kommentarerna.

 • Svar: Om Yles stora uppdrag

  Yles kommunikationsdirektör Reija Hyvärinen kommenterar Iltalehtis ledare (14.1) om rapporten Ylen Suuri tehtävä (fritt översatt Yles Stora Uppdrag) som publicerades 5.1, Enligt Hyvärinen erbjuder rapporten ett perspektiv på den brytningstid medierna befijnner sig i just nu. Samtidigt påminner Hyvärinen att det är frågan om en rapport som betalts av kommersiella medier och tidningar, och alltså inte frågan om en objektiv granskning av mediernas situation.

 • Över 400 000 sidvisningar på årets mest lästa artikel

  En text som resonerar kring barn och sociala medier blev årets mest lästa artikel på Svenska.yle.fi. På topplistan för 2014 finns också ett inträdesprov, en kolumn om barnuppfostran och en artikel om humorgruppen KAJ:s webbjulkalender.

 • Arenan populär bland finländare i Spanien

  Finländarna i Spanien är den grupp utlandsfinländare som tittar och lyssnar mest på Arenan. Antalet program, klipp och direktsändningar som startas från Spanien är 50 000 i veckan.