Hoppa till huvudinnehåll

ECB skriver ner sin prognos - igen

ECB:s byggnad i Frankfurt
ECB:s nya skyskrapa i Frankfurt ECB:s byggnad i Frankfurt Bild: EPA/BORIS ROESSLER ecb

Europeiska centralbanken beslöt låta styrräntorna var oförändrade. Däremot har ECB reviderat sin tillväxtprognos för de kommande åren nedåt. Inflationen närmar sig steg för steg deflation då prisnivån forsätter att sjunka.

De ekonomiska utsikterna för eurozonens ekonomi är ännu sämre än vad de flesta hade väntat sig. Europeiska centralbankens chefdirektör Mario Draghi berättade om de nya sämre siffrorna på en presskonferens i Frankfurt efter att ECB:s styrande råd hade avslutat sitt möte.

Ännu svagare tillväxt

- Den årliga BNP-tillväxten blir 0,8 procent år 2014, 1,0 procent nästa år och 1,5 procent år 2016. Jämfört med ECB-personalens uppskattningar i september har siffrorna reviderats märkbart nedåt, sade chefdirektör Draghi.

Speciellt nästa års siffror är alarmerande, från en tillväxt på 1,6 procent är den nya siffran för 2015 nu 1,0 procent. Enligt Draghi visar de senaste uppgifterna att tillväxtprofilen är svagare under den kommande perioden. Å ena sidan borde den inhemska efterfrågan stödas av penningpolitiken, den fiskala stabiliseringen och strukturella reformer. Å andra sidan bromsas återhämtningen av den höga arbetslösheten och den stora outnyttjade kapaciteten.

Inflationen kryper nedåt

Inflationen fortsatte att sjunka i november och låg då på 0,3 procent, ner från 0,4 procent föregående månad. ECB:s prognosmakare uppskattar nu att inflationen i år blir i genomsnitt 0,5 procent, nästa år 0,7 och år 2016 1,3 procent. Också inflationsutsikterna har reviderats nedåt.

En orsak är att råoljepriset har sjunkit med omkring 30 procent på ett halvt år. Oljepriset har sjunkit så snabbt den senaste tiden att det lägre priset inte finns med i de nyaste beräkningarna.

- Under de kommande månaderna kan den årliga inflationen sjunka ytterligare på grund av att oljepriset har fortsatt att sjunka, sade Draghi.

Inga beslut om nya åtgärder

Inför dagens ECB-möte fanns förhoppningar att centralbanken äntligen skulle ta till ett tyngre artilleri för att öka likviditeten på marknaden och få ekonomins hjul att rulla. Inga sådana beslut fattades, utan ECB nöjer sig med att vänta och se.

Centralbanken har på gång ett flertal parallella projekt för att förbättra villkoren för företagsfinansieringen. ECB försöker genom långsiktiga riktade marknadsoperationer öka bankernas kreditgivning. Samtidigt finns program för att öka finansieringsmöjligheterna för små och medelstora företag.

Hittills har dessa åtgärder inte haft nämnvärd betydelse. Därför finns förväntningar att ECB börjar köpa företagskrediter och staters skuldebrev. Inom ECB finns inte enighet om att använda dessa så kallade kvantitativa lättnader. Tyskland till exempel motsätter sig att ECB ger sig in på statsskuldsmarknaden.

Det är också möjligt att Tyskland blir överkört i den här frågan. På en direkt fråga om det behövs enighet om kvantitativa lättnader svarade ECB:s chefsdirektör Mario Draghi

- Nej i den här frågan behövs inte fullständig enighet. Frågan kan avgöras med omröstning.

Läs också: ECB – inga radikala beslut trots allt värre kris

Läs också

Nyligen publicerat - Ekonomi