Hoppa till huvudinnehåll

Hangö och Raseborg vinner på vårdreformen

droppställning
droppställning Bild: YLE/Rolf Granqvist infusion

Alla andra västnyländska kommuner vinner på social- och hälsovårdsreformen utom Ingå. Mest vinner Hangö där vårdkostnaderna ska vara 400 euro mindre per invånare år 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet har räknat ut de framtida social- och hälsovårdskostnaderna för kommunerna och offentliggjort dem i dag. Det som kommunerna ska betala baserar sig på kostnaderna för social- och hälsovården åren 2011-2013. Uträkningarna är ett medeltal av de här åren men är anpassat till 2014 års nivå.


Det som påverkar hur vårdkostnaderna nu räknats ut är invånarantalet som står för 20 procent av pengarna medan åldersstruktur och sjuklighet står för resten - alltså 80 procent.

Hangö och Raseborg är vinnare

Hangö vinner alltså mest på vårdreformen och har framöver 400 euro mindre kostnader per invånare år 2020. Den andra stora vinnaren i Västnyland är Raseborg, vars andel ska vara 312 euro mindre per invånare om sex år. Det betyder sammanalagt närmare 9 miljoner euro. Lojos kostnader minskar med 65 euro och Sjundeås med 34 euro per invånare.

I Hangö är grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander nöjd, också om man hade utgått från en större summa på 5,9 miljoner euro som sparas. Nu blir den 3,7 miljoner.

- Det låter ju naturligtvis bra. Vi vet att vi har haft höga kostnader på grund av att sjukligheten har varit hög. Nu får vi draghjälp i utgifterna. Vi kan enbart se postivit på det här, säger Kajander.

Vilka kraven på vården kommer att vara är ännu inte klart. I det här skedet är fokus endast på kostnaderna.

- Åtminstone vad gäller kostnader betyder det i princip att vi kan sköta vården som hittills men vi får hjälp, området ser till att vi kan göra det. Men man har ju för avsikt att titta över de gemensamma kriterierna och hur man vårdar människor. Tanken är att man ska få kvalitativt lika bra vård oberoende om man vårdas i Hangö eller Ivalo och att kriterierna är desamma. Jag tror nog det blir press på kommunerna att man går in för liknande system överallt, säger Kajander.

Ingå hör till betalarna. Det blir 38 euro mer per invånare att betala, vilket betyder ett par hundratusen euro.

- Det är ungefär vad vi räknat med, lite mer än tidigare. Drygt 200 000 är ingen märkbar summa, det varierar ändå från år till år, säger Anne Öhman som är grundtrygghetschef i Ingå.

Hela det här årets vårdbudget i Ingå är cirka 16 miljoner.

Sammanlagt är det 40 kommuner av 53 i det Södra omsorgsdistriktet, dit Västnyland hör, som ska betala mer.

Tak på 400 euro

För att de kommuner som måste betala mycket till ska klara av läget så har ministeriet bestämt sig för att kommunerna ska betala maximalt 400 euro per invånare mer än de hittills gjort. Det kan heller inte bli billigare än 400 euro för någon kommun. Reformen inleds år 2017 och utjämningen sker stegvis så att finansieringsandelen år 2017 endast är 50 euro per invånare och ökar sedan därifrån till det maximala minus eller plus 400 euro år 2020.

En oklar fråga är hur kommunerna tänker sköta sin vårdekonomi fram tills reformen träder i kraft.

- Hur ska vi jobba fram till 2017? Vi har gått in för att effektivera vården och minska kostnaderna, kommer vi att ha fördel eller nackel av det i det långa loppet? Jag kan inte tänka mig att ministeriet har för avsikt att de kommuner som har höga kostnader ska lägga handskarna på disken och vaggas in i den här förtröstan att man får hjälp, säger Kajander.

Mest ska kommunerna Miehikkälä, Virolahti, Rautjärvi, Imatra och Taipalsaari betala till, det maximala 400 euro år 2020.

För Hangös del kvarstår ett minus i kassan också efter år 2020 eftersom staden som mest kan få 400 euro. Enligt ministeriets beräkningar så borde Hangö egentligen få en summa på 753 euro per invånare. Så här stora förändringar jämnas ut först efter år 2020 och på sikt ska alla kommuner ha samma kostnader.

Miehikkälä borde betala mest av alla kommuner, 923 euro, men betalar alltså endast maximalt 400 euro.

Finland får sammanlagt fem omsorgsdistrikt. Västnyland hör till Södra omsorgsdistriktet som omfattar Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland