Hoppa till huvudinnehåll

Sjukskötarstuderande vill ha mer praktik

En grupp sjukskötarstuderande vid yrkeshögskolan Novia i Vasa vill ha mer praktik och praktisk undervisning. Trots att halva studietiden består av praktik anser de inte att det räcker.

- Vi läser väldigt mycket teori och vetenskap, jag skulle vilja ha mera medicin och praktisk undervisning, säger Jessica Koivunen.

Styrelsen för studentföreningen Nud har fört fram saken till ledningen.

- Vi hade ett möte med enhetschefen här vid vår avdelning men svaret vi fick var att det finns för få lärare och man har inte råd med mer praktisk undervisning, säger Koivunen.

Jessica Koivunen
Jessica Koivunen vill ha mer praktik och mindre teori. Jessica Koivunen Bild: Yle/Matti Tamminen jessica koivunen

Studerande ska lära sig det praktiska på praktikperioder men det är inte alltid som det går den vägen.

- Det beror på var man är på praktik, på sjukhusavdelningar är det oftast stressigt. Vissa dagar får vi pröva på saker men vissa dagar får vi bara stå och se på och inte göra något själv.

Många av samma åsikt

Sjukskötarutbildningen är 3,5 år lång och består av 210 studiepoäng. I och med den nya läroplanen som trädde i kraft 2014 ökade praktikperioderna, från 90 studiepoäng till 102.

Ändå känner flera studerande att det inte räcker, främst skulle de vilja ha mer praktisk undervisning.

- Vi har pratat om det i klassen och alla vill ha mer praktisk undervisning. Många skulle till exempel vilja öva mer på att ge injektioner, säger Koivunen.

Helt enligt lagen

Det är stipulerat i lag vad som ska ingå i sjukskötarutbildningen och enligt lärare behövs den teori som ingår.

- Visst, om de vill öva på att ge injektioner borde vi kanske lägga om det. Men samtidigt finns det så mycket annat i vår kärnverksamhet som de behöver lära sig. Speciellt nu när vården blir allt mer komplicerad, säger Ann-Louise Glasberg, överlärare i klinisk vård vid yrkeshögskolan Novia.

Ann-Louise Glasberg
Ann-Louise Glasberg Ann-Louise Glasberg Bild: Yle/Roy Fogde glasberg

Det pågår ändå diskussioner om hur man kunde öka den praktiska undervisningen.

- Vasa centralsjukhus håller sig väldigt mycket framme nu och vi för diskussioner med dem och med Vasa yrkeshögskola. En sak vi diskuterar är en undervisningsavdelning på sjukhus, säger Glasberg.

Det innebär en avdelning där närvårdar-, sjukskötar- och läkarstuderande arbetar och får stöd av utbildad personal.

- De får göra det i sin egen takt och det skulle underlätta för oss för vi kan inte ha något sådant här på vår skola.

Hur realistisk är en undervisningsavdelning?

- Vasa centralsjukhus vill ha goda arbetstagare så visst är det realistiskt men när kan jag inte säga.

Läs också