Hoppa till huvudinnehåll

Föroreningar stressar laxen i Finska viken

öppet hav och horisont
öppet hav och horisont Bild: yle/Petra Thilman östersjön

Laxen i Finska viken är mer stressad än på övriga håll i Östersjön, visar ny forskning vid Åbo universitet.

- Det handlar inte om hormonell stress vi människor upplever utan en miljöstress som bland annat inverkar på laxens fortplantning, säger forskaren Mirella Kanerva. Föroreningar och bland annat tungmetaller är största boven i dramat.

Enligt Kanerva kan man trots det skönja en liten förbättring jämfört med tidigare år och forskningsrönen visar alltså att stressnivåerna har sjunkit.

- Jag har i min forskning undersökt stressnivåerna hos laxar, sälar och finkar. Jämfört med resultat från 1999 och 2006 ser det nu lite bättre ut men det krävs mer forskning för att kunna dra några långtgående slutsatser.

Kanerva disputerar i ämnet biologi vid Åbo universitet på fredag och hoppas kunna fortsätta sin forskning. Kanervas forskning är en del av ett större forskningsprojekt och det skulle behövas mer och långtgående forskning i ämnet.

- Det är inte alltid så lätt att få finansiering men jag hoppas att det ska vara möjligt, säger Kanerva. Människan är fortfarande den största orsaken till föroreningarna och därmed en bidragande orsak till den stress som laxarna upplever.

Därför skulle det enligt Kanerva vara viktigt att få mätresultat på längre sikt för att kunna rikta åtgärderna där de har mest effekt.

- Målet är renare vatten och bättre livsmiljö för alla fiskar och djur.

Läs också