Hoppa till huvudinnehåll

Försiktig budget i Ingå 2015

Merituulen koulu i Ingå renoveras
Renoveringen av Merituulen koulu är den största investeringen i Ingå. Annars är det spartider som gäller. Merituulen koulu i Ingå renoveras Bild: yle/Petra Thilman merituuli

I Ingå har kommunen nu jobbat ihop ett nytt budgetförslag efter att fullmäktige i höstas gav tummen ner till det förslag nämnder och tjänstemän hade arbetat ihop. Bildningen sparar mest i det nya förslaget.

På måndag (8.12) ska kommunstyrelsen ta en titt på det nyaste budgetförslaget.

Det är en stram budget som med liten marginal - 45 000 euro - landar på plussidan. Det tidigare förslaget, som fullmäktige ratade 13 november, låg bara 200 euro på plus.

Kommundirektör Jarl Boström säger att det egentligen inte handlar om särskilt stora förändringar.

Ingås kommundirektör Jarl Boström.
Kommundirektör Jarl Boström säger att Ingås budget nu är gjord enligt försiktighetsprincipen. Ingås kommundirektör Jarl Boström. Bild: yle/Minna Almark ingås kommundirektör jarl boström

- Vi sänkte våra förväntningar på skatteinkomsterna enligt Kommunförbundets rekommendation. Vi slog ihop pengarna för hälso- och sjukvården och vi beaktade att ambulansen blir billigare än vi först trodde. I övrigt handlar det om osthyvling.

Han säger också att fullmäktige vill förstå budgeten bättre så det nya förslaget innehåller mera förklarande text.

- Vi har så att säga öppnat budgeten mera.

Grundtryggheten

Inom grundtryggheten har Ingå i några år haft skilda sifferdelar för den specialiserade sjukvården och för primärvården. Nu har pengarna för de två vårdformerna slagits ihop.

- På så sätt kan grundtrygghetsnämnden följa med ekonomin under året och fördela pengarna enligt hur det behövs, säger Boström.

I den förklarande textdelen kring grundtryggheten sägs bland annat att det är svårt att förutse kostnaderna för den specialiserade sjukhusvården och det finns en risk för att de blir högre än budgeterat.

Det minskade vikarieanslaget förutsätter en speciell satsning på personalplanering.

Serviceboendet Lönneberga används inte heller till sin fulla kapacitet. Här kommer kommunen att vända sig till grannkommuner för att erbjuda plats i bostäderna.

Nya delen av servicehemmet Lönneberga i Ingå.
Det nya serviceboendet Lönneberga behöver mera invånare. Nya delen av servicehemmet Lönneberga i Ingå. Bild: Yle/Marica Hildén lönneberga i ingå

Förvaltningen inom äldrevården ska omorganiseras. Jarl Boström säger att det är en allmän strävan i kommunen.

- Vi ska försöka minska på byråkratin och ha så enkel förvaltning som möjligt. Det är en ledstjärna för oss.

Kommunen ska bland annat utveckla vidare möjligheterna att sköta ärenden elektroniskt. Ingå ska också utnyttja informations- och kommunikationsteknologi mera.

Bildningen

Bildningen har trimmat mest på sin budget.

Bland annat ska vänortsverksamheten läggas på is i ett år, medborgarinstitutets kostnader skäras ner med fem procent och biblioteket tar inte emot en civiltjänstgörare som extra par händer.

Dessutom skärs bibliotekets medel för att skaffa böcker ner och vikarieanslagen inom dagvården minskar.

Då blir det svårt att garantera att det finns tillräckligt med personal i förhållande till antalet barn på daghemmen.

De timanställdas arbetstimmar på ungdomsgården halveras och ungdomsgårdens öppettider granskas.

Verksamhetsbidragen för ungdom, kultur och idrott minskas med 25 procent.

Ingås nya bibliotek.
Ingå har ett nytt bibliotek, som har använts flitigt, men nu skär man ner på bokanslagen. Ingås nya bibliotek. Bild: yle/Minna Almark ingås bibliotek

Tekniska sektorn

Bland annat höjs taxorna för bygglov med 30 procent. Trots det täcker inkomsterna inte ännu alla kostnader som byggloven medför.

Ingå har haft en lägre taxa än sina grannkommuner och taxan höjs nu närmare nivån hos de övriga kommunerna. Taxan följer också Kommunförbundets rekommendationer.

Också tekniska verket ser över sin förvaltning. Bland annat ska den så kallade beställarorganisationen ses över i samband med att den service som tekniska sektorn har utlokaliserat igen ska konkurrensutsättas.

Borde spara mera

Kommundirektör Jarl Boström understryker att budgeten innehåller många osäkerhetsmoment så som skatteintäkterna och arbetslösheten.

- Ifall antalet arbetslösa ökar i antal märks det genast i grundtrygghetens budget. Vi lever, liksom alla andra kommuner, i mycket osäkra tider.

Han säger också att kommunen under 2015 noga måste följa med ekonomin för att se att budgeten verkligen kommer att hålla.

Inkomstskatten beräknas nästa år ge inkomster på nästa 21 miljoner euro, samfundsskatten nästan 2 miljoner och fastighetsskatten 3 miljoner euro.

Målet är att kommunfullmäktige ska kunna godkänna den nya budgeten 17 december.

Investeringar

År 2015 görs bara de allra nödvändigaste investeringarna för att säkra att fastigheter och konstruktioner är i skick.

  • Renoveringen av den finska skolan Merituulen koulu behöver 600 000 euro för att bli klar.
  • Degerby skola ska få förbättringar så som nytt värmesystem för 170 000 euro.
  • Vid Kyrkfjärdens skola kostar dräneringen av den gamla delen och stenhuset 70 000 euro.
  • Ytterligare 70 000 euro går till att dränera brandstationen och Betesmarken.
  • Degerbyvägen ska repareras för 100 000 euro.
  • Den viktigaste investeringen under planeringsperioden 2015-2017 är att garantera tillgången till råvatten.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland