Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagen sade ja till Fennovoima

Statsrådets principbeslut för Fennovoimas kärnkraftsbygge i Pyhäjoki förblir i kraft - trots att leverantören har ändrat och reaktortypen är en annan. 115 riksdagsledamöter röstade för, 74 mot. Fyra ledamöter röstade blankt, och 6 ledamöter var frånvarande.

Ett bygglov måste sökas före slutet av juni.

Enligt principbeslutet är villkoret att minst 60 procent av Fennovoimas ägare finns inom EU eller EES-området

Det beslut som riksdagen idag välsignade gäller en komplettering av det principbeslut som togs 2010.

Efter det ursprungliga beslutet drog sig flera finansiärer ur projektet. Också tillverkaren har bytts ut.

Bygglovet behandlas inom arbets- och näringsministeriet. Beslutet om det fattas i sinom tid av statsrådet.

Fennovoima: Kärnkraftverket producerar el om tio år

Fennovoimas vd Toni Hemminki säger att Fennovoimaprojektet kommer att skapa jobb och sysselsättning i hela landet.

Fennovoima lovar i ett pressmeddelande att kärnkraftverket i Pyhäjoki kommer att börja producera el om tio år.

Enligt Fennovoima planeras bygglovsansökan redan tillsammans med Rusatom Overseas. Det ryska bolaget kommer att sluta kontrakt med alla huvudentrepenörer före årets slut, och de första arbetena i Pyhäjoki inleds redan i september, enligt Fennovoima.

Miljöfolket kritiskt

Miljöorganisationen Greenpeace är ytterst kritisk till riksdagens beslut att godkänna Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Riksdagen drar mattan under en långsiktig energipolitik för att åter igen rikta investeringarna till ett tidskrävande och osäkert kärnkraftsprojekt, säger Greenpeace i ett pressmeddelande.

Greenpeace säger att det nu är upp till framåtsträvande energibolag och kommunala beslutsfattare att se till att Finland får en modern, flexibel och ren elproduktion.

Enligt Greenpeace är Fennovoimas samarbete med Rosatom en risk. Rosatom har usla tidigare meriter, och projektet är osäkert både kommersiellt och som följd av den utrikespolitiska situationen.

Finland valde kärnkraftspolitiken redan för femton år sedan, men ännu har inget av kärnkraftsprojekten genererat någon el. Samtidigt miste vi chansen att gå i bräschen för utvecklingen av ny energiteknologi, säger Greenpeace i pressmeddelandet.

Läs också:
"Finland är det enda västlandet där man tror på kärnkraft"
Delade åsikter i riksdagen om Fennovoima
Elisabeth Rehn kritsik till Fennovoima
Axel Rappe: Kärnkraft – ett spel med höga insatser
”Pyhäjoki bara liten del av vårt ryska energiberoende”
Fortum räddar Fennovoima?
Fennovoima fast med ryskt kärnbränsle
Kohandel och ryssrelationer bakom Fortums intresse för Fennovoima
Stödet för Fennovoima rasade i riksdagen
Fennovoima väcker ont blod i Sverige