Hoppa till huvudinnehåll

Stängningshotat dagis i Dagsmark lockade inte politiker

Öppet hus på Dagsmark daghem 4.12.2014
Öppet hus på Dagsmark daghem Öppet hus på Dagsmark daghem 4.12.2014 Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik dagsmark

Föräldrarna i Dagsmark vill rädda daghemmet, som är indragningshotat. I ett försök att nå fram till beslutsfattarna innan de klubbar av budgeten nästa vecka, hade föräldrarna bjudit in politikerna och stadsdirektören i Kristinestad till ett öppet möte på torsdagen.

Två politiker besökte daghemmet innan mötet och en kom under kvällens lopp. Bortsett från den glesa skaran av politiker var öppet hus kvällen välbesökt. Föräldrar och bybor kom.

- Vi hade hoppats att stadsdirektören Riita el Nemr skulle ha kommit och också att några politiker skulle dyka upp och visa lite intresse för små byar, säger barnskötare Susanne Leppänen på daghemmet i Dagsmark.

Besvikna på svagt intresse

- Jag tror föräldrarna är besvikna. Ordnar man ett tillfälle för att politikerna ska komma ut och höra vad föräldrar och personal tycker, så borde de komma, sade Anki Lillhannus, föreståndare på daghemmet i Dagsmark.

- Ja, det är tråkigt, instämmer föräldern Maria Appel. Vi har från föräldrarnas sida försökt bjuda till och vill visa upp att vi har ett fungerande och ändamålsenligt dagis.

Maria Appel är ändå glad åt att uppslutningen bland föräldrar och far och morföräldrar var stor. Både Appel och Lillhannus lyfter på hatten åt de beslutsfattare som ändå mötte upp.

- Vi hade ju två politiker som besökte oss tidigare på eftermiddagen. Klockan är ju sju nu och det är två timmar kvar, så man vet ju aldrig.

Tre beslutsfattare kom

De som besökte daghemmet innan det öppna mötet började vid 18 på torsdag kväll, var Paavo Rantala i centern och Åsa Blomstedt i Sfp. Rantala sitter också med i den ekonomiska balanseringskommittén, som har funderat på hur Kristinestad ska få ekonomin i balans.

Tapani Rentola (Kd) hade lovat komma, och han höll sitt löfte. Men han kom senare när han kunde avsluta arbetsdagen.

Tommy Englund, ordförande för Svensk Ungdom i Kristinestad, berättade att de har diskuterat frågan om Dagsmarks daghem på sitt möte den här veckan. De överväger att engagera sig genom att skriva en insändare.

- Vi har inte skrivit den än, men den är förhoppningsvis på kommande, säger Englund.

Ån, vägen och kossorna

Föräldrar och ortsbor hoppas nu på det bästa då styrelsen och fullmäktige ska behandla budgeten och frågan om framtiden för Dagsmarks daghem. Lasse Backlund tror inte att det blir några inbesparingar att stänga daghemmet i Dagsmark och göra om finska lågstadieskolan i Lappfjärd till ett stort daghem. Utan investeringar lyckas det inte, anser han.

- Jag hoppas de gör ett gott beslut och tänker på pengarna. Investeringen som ska göras i Lappfjärd kommer at bli otroligt stor för att få utrymmena i skick. Inte ska man lägga ner ett befintligt välfungerande daghem som vi har här i Dagsmark.

Skolan är inte anpassad för dagisbarn. Susanne Leppänen är inne på samma spår.

- Jag tror inte det bara är så fär dagsibarnen att flytta in i skolbyggnaden. Där blir det stora kostnader. Där ska det vara staket runt gården. Ån finns på en sida, vägen på den andra och Hällströms kossor på den tredje sidan, säger Leppänen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten