Hoppa till huvudinnehåll

Gösen gäckar fiskarna

Gös och gösfileer
Gös och gösfileer Bild: Yle/Monica Slotte gös

Gösförekomsten är jämnare i Västnyland än tidigare år. Bättre kommunikation önskas fiskare emellan.


Varma somrar ger rätt vattentemperatur och många gösyngel men det finns också oförutsedda faktorer som kan påverka gösbeståndet i skärgården.

Outi Heikinheimo är specialforskare vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Hon säger att förekomsten av gös har varit hyfsat god och jämn under 2000-talet tack vare varma somrar då vattnets temperatur har varit gynnsam för fiskynglen. Detta kan jämföras med åttiotalets toppar och dalar då gösförekomsten var mycket varierande.

- Det som också kan påverka göskullarna är kallt vatten som bubblar upp under en annars varm sommar.

Frågetecken i havet

Allmänt taget är Finska viken mindre utforskad än Skärgårdshavet och här finns orsakssammanhang vi ännu inte känner till när det gäller förekomsten av gös. Säl och skarvar gör också sitt till för att minska stammen. År 2015 och de närmaste åren förutspås bli goda år för gösen.

Det finns olika åsikter om reduktionsfiskets inverkan på gösbeståndet. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet anser att yrkesmässigt fiske kan tillåtas. Detta inverkar inte menligt på gösbeståndet.

anders lindqvist fiskar gös
Fiskare Anders Lindqvist anders lindqvist fiskar gös Bild: Yle/Monica Slotte anders lindqvist

- Om yrkesfisket ökar och i synnerhet i vatten där det inte fiskats förr blir det mindre fisk kvar för fritidsfiskarna och det här kan uppfattas som att gösstammen minskat, bedömer Outi Heikinheimo.

Ingå diskuterade fiske

Outi Heikinheimo var på plats i Ingå för att berätta om sina forskningsresultat i tisdags (2.12) då fiskare och vattenägare möttes.

På mötet konstaterades bland annat att fritidsfiskare och yrkesfiskare borde få större förståelse för varandras fiske. Det finns dessutom olika typer av fritidsfiskare för att inte tala om de som äger vattnen.

- Väldigt många intressegrupper är alltså inblandade och borde sitta ner och diskutera sakligt med varandra. Till saken hör att fritidsfiskarna drar upp tre till fyra gånger mera gös än vad yrkesfiskarna gör, säger Gabi Lindholm som är disponent för flera nyländska vattendistrikt.

Filéer på torget

Anders Lindqvist säljer gösfilé på torget i Ekenäs. Han fiskar i Snappertuna och Ingå skärgård.

- Det är på sämre sidan med gös just nu eftersom vi har så lågt vatten. Gösen har dragit sig längre ut fastän den borde vara på inkommande. Det verkar vara tvärtom i år.