Hoppa till huvudinnehåll

Frontmuseets korsu ska renoveras

Frontmuseum
Frontmuseet startade sin verksamhet med korsun Den gyllene freden år 1981. Frontmuseum Bild: Yle/ Robin Holmberg hangö frontmuseum

Korsun Den gyllene freden vid Frontmuseet i Hangö ska renoveras. Försvarsmakten, Fiskars och Hangö stad ska gemensamt fräscha upp korsun som Hangö stad äger. Till nästa sommar ska arbetena vara färdiga.

Yle Västnyland berättade nyligen om att många anser att Frontmuseet i Lappvik i Hangö behöver en ansiktslyftning. Då kom det också fram att inte heller Hangö museum har några pengar att renovera den korsu som finns på området. Korsun Den gyllene freden är Hangö stads.

Färdigt till sommaren 2015

Nu ska en renovering ändå bli av, med gemensamma krafter. Den tidigare museichefen Marketta Wall vid Hangö museum som gick i pension i september 2013 inledde redan innan hon gick i pension ett försöka att få flera olika parter att delta i en renovering. Det hela lyckades inte då, men intresse fanns. Förutom från stadens sida ville både försvarsmakten och markägaren Fiskars hjälpa till.

- Men för någon vecka sedan tog jag igen kontakt med Fiskars skogschef Kåre Pihlström som har lovat ge det behövliga virket och brigadkommendör Olavi Jantunen från Nylands brigad som lovat att garnisonens pionjärer gör själva byggnadsarbetet på våren. Hangö stads huschef Bengt Lindholm övervakar arbetet, berättar Marketta Wall.

Och nu blir det av. Planeringsmötet hålls den 15 januari vid korsun och arbetet skall vara färdig före turistsäsongen 2015.

1992 blev korsun Hangö stads

Frontmuseet startade i tiderna upp sin verksamhet genom korsun. Krigsveteraner uppförde en kopia av korsun Den gyllene freden som ursprungligen var placerad 500 meter österut. Det var den numera avlidna krigsveteranen Stig Häggström från föreningen Karis krigsveteraner som höll i trådarna för projektet och senare hela Frontmuseets verksamhet. Han hade själv bott i Den gyllene freden under kriget. Korsu-projektet sponsorerades av olika företag i trakten och utfördes med talkokrafter.
Sedan ägdes och drevs Den gyllene freden av föreningen Hangöudds krigsveteraner och veterander själva fungerade som guider. Den 28 december 1992 såldes den till Hangö stad och ligger organisatoriskt under Hangö museum.

Viloskyddsrum

En korsu är krigstida försörjnings- och viloskyddsrum för långtidsbruk. Vanligtvis uppfördes de av stockar en bit bakom främsta försvarslinjen och var antingen helt eller delvis nedgrävda under jord.

Frontmuseet förvaltas idag, efter Stig Häggströms bortgång år 2012, av en förening, Frontmuseets vänner. I praktiken är det sonen Ralf Häggström som driver museet. På området finns, förutom korsun också bland annat kanoner, ett maskingevärsnäste, genuina kartor, dräkter och fotografier från fortsättningskriget. Museet är beläget exakt där Hangöfronten löpte på Hangö udd och har enligt Häggström ett tiotusental besökare per år.

23.11.2014 Fortsatt oro för Frontmuseet i Hangö

Nedan ur Yles arkiv: mer om Hangöfronten och fortsättningskriget

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland