Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkans anställda ska höra till kyrkan

Trefaldighetskyrkan i Vasa.
Trefaldighetskyrkan i Vasa. Trefaldighetskyrkan i Vasa. Bild: YLE/Rolf Granqvist vasa

I kyrkolagen står det att också administrativ personal ska höra till kyrkan och vara konfirmerade inom den evangelisk lutherska församlingen.

Justitieombudsmannen har kritiserat det här och säger att man inte kan kräva att en person som till exempel jobbar inom den tekniska avdelningen i en församling skulle behöva höra till kyrkan på samma sätt som personal som jobbar med de kyrkliga ceremonierna.

Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström säger att administrativ personal måste höra till kyrkan eftersom arbetet som utförs i församlingarna är människonära.

- Önskemålet och kravet på att man ska höra till kyrkan bottnar i att tjänsterna ska vara besatta av människor som kan acceptera vår syn, säger Sahlström.

Arbetsuppgifterna avgör

Lars-Eric Henricson är lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå säger att behörighetskraven för en anställd bestäms när församlingen antingen grundar en tjänst som enligt lagen kräver församlingsmedlemskap, eller om församlingen väljer att anställa någon i ett arbetsförhållande är det arbetsuppgifterna som avgör om den anställda måste höra till kyrkan eller inte.

Henricson säger att alla anställda i kyrkan förut var i tjänsteförhållande.

- Då kan man inte diskutera vad arbetsuppgifterna är med tanke på medlemskapet, säger Henricson.

Enligt Henricson grundar man inom stat och kommun inte så ofta tjänster längre om inte arbetsuppgifterna kräver ett tjänsteförhållande.

- Man kan kanske säga att det är en uppluckring, säger Henricson.