Hoppa till huvudinnehåll

Tusentals ägg gömda i Munksnäs

Docent Torsten Stjernberg i Museum Oologicum R. Kreuger, äggmuseet i Munksnäs
Förutom ägg rymmer museet också några uppstoppade fåglar. Docent Torsten Stjernberg i Museum Oologicum R. Kreuger, äggmuseet i Munksnäs Bild: Yle/Julie Ebbe ägg,äggmuseum

I en anspråkslös, låg tegelbyggnad i Munksnäs vilar 18 000 kullar fågelägg. Där finns vanliga inhemska arter och där finns sällsynta exemplar från utdöda arter. En tredjedel av världens alla fågelarter finns representerade.

Ägg i glasrör ur R. Kreugers fågeläggsamling
Ägg i glasrör ur R. Kreugers fågeläggsamling Bild: LUOMUS/Pinja Näkki ragnar kreuger

Naturhistoriska centralmuseets äggsamling i siffror

Samlingen innefattar:

  • 40 000 kullar
  • Över 100 000 exemplar
  • 3182 arter
  • 5100 underarter

I Kreugers samling finns 18 000 kullar.

Källor: Naturhistoriska centralmuseet, Torsten Stjernberg

Museum Oologicum R. Kreuger är inte öppet för allmänheten. Bakom den låsta dörren döljer sig ett litet rum med några vitriner och flera stycken metallskåp. De allra minsta äggen förvaras i glasrör, vadderade med bomull. De större äggen ligger i fack i lådorna. I vitrinerna ligger utvalda exemplar: de ägg som samlaren själv ansåg vara samlingens flaggskepp.

I en av vitrinerna ligger madagaskarstrutsens ägg. Madagaskarstrutsen, vars ägg är det största som förekommit, dog sannolikt ut på 1600-talet. Ägget är över 30 centimeter långt och rymmer ungefär 120 vanliga hönsägg.

En av de bästa på Västindien

I över 40 år har docent Torsten Stjernberg tagit hand om Kreugers äggsamling i Munksnäs. Samlingen donerades till Helsingfors universitet år 1962 av industriråd Ragnar Kreuger.

Ägg i låda ur R. Kreugers äggsamling
Ägg i låda ur R. Kreugers äggsamling Bild: LUOMUS/Pinja Näkki ragnar kreuger

- På den tiden var äggsamling en del av den vetenskapliga ornitologin och det var inte ovanligt att man hade privata samlingar. Kreuger var en framgångsrik man, och i takt med att hans tillgångar ökade kunde han också börja köpa utländska samlingar. Här finns till exempel en av världens bästa Västindiska äggsamlingar, berättar Stjernberg.

Kreugers samling ingår i den äggsamling som tillhör Naturhistoriska centralmuseet. Samlingen är en av världens största sett till antalet arter. Inemot en tredjedel av världens 10 000 fågelarter finns representerade, det tack vare Kreugers omfattande samling.

Ägg avslöjar miljöproblem

Vikten av att ha ägg och följa med deras utveckling har visat sig stor under det senaste århundradet. Det var bland annat tack vare äggsamlingarna som man upptäckte att bekämpningsmedlet DDT var farligt på 70-talet.

- Det var via äggskalsförtunning hos pilgrimsfalk och havsörn som man upptäckte miljögifters inverkan på äggskal. De inte bara förtunnades, utan det var fullständigt kaos i skalstrukturen, säger Stjernberg

Det var också bland annat tack vare äggstudier som Östersjöns dåliga skick uppdagades. Tack vare de upptäckterna kunde man till slut få igenom förbudet mot DDT.

- När jag gjorde svepelektronmikroskopiska bilder av DDT-erans ägg och jämförde dem med 1800-talsägg, och såg kaoset som rådde, kändes det som att se ett angrepp på livet självt.

Närpessamling av stort vetenskapligt värde

Men också äggsamling i sig påverkar miljön och därför är samlandet väldigt reglerat. När man förr plockade med sig hela kullen ur ett bo får ringmärkare idag endast ta ägg som förblivit okläckta. De är ofta rötägg. Äggen levereras sedan till Naturhistoriska centralmuseet där de tas till vara.

Ägg av utdöda eller utrotningshotade fåglar i vitrin, ur R. Kreugers äggsamling
I en vitrin ligger utdöda eller utrotningshotade fåglars ägg. Ägg av utdöda eller utrotningshotade fåglar i vitrin, ur R. Kreugers äggsamling Bild: LUOMUS/Pinja Näkki ragnar kreuger

Det är också därför den uppmärksammade privatsamlingen i Närpes är av stort intresse, berättar Stjernberg. En 30-årig Närpesbo har i flera års tid både själv samlat på fågelägg, men också fått flertalet ägg från andra samlare.

Stjernberg, som hörts som expert i rättegången, beskriver samlingen som väldokumenterad, välförvarad och ovanligt omfattande för att vara en privatsamling. Samlingen omfattar omkring 9000 exemplar och om åklagarsidan får som de yrkar kommer samlingen att tillfalla staten. I sådana fall är Naturhistoriska centralmuseet i Helsingfors ett alternativ till slutgiltig adress.

- Det är helt klart att lagöverträdelser har skett. Men det finns en inbyggd paradox i och med att det inte längre samlas ägg i någon större utsträckning. Det den åtalade själv har samlat representerar en tidsperiod som vi inte har omfattande material från. Den skulle komplettera våra vetenskapliga samlingar tidsmässigt väl. Långa, väldokumenterade tidsserier är väldigt viktiga för att vi ska kunna svara på morgondagens frågor.

Artikeln uppdaterad 9.12.2014 12:15.
Tillägg: äggförtunning uppdagades även hos pilgrimsfalk.
Förtydligande: de okläckta ägg som samlas in levereras till Naturhistoriska centralmuseet.
Ungefär en tredjedel av världens fågelarter finns representerade i äggsamlingen.

Läs också