Hoppa till huvudinnehåll

Byar vill ta hjälp av Enestam

Pensala by i Vörå och Nykarleby.
Pensala by i Vörå och Nykarleby Pensala by i Vörå och Nykarleby. Bild: Yle/Anna Ruda pensala

Invånarna i Pensala och Österby fortsätter att kämpa för att byarna inte längre ska delas av kommungränsen mellan Vörå och Nykarleby.

För fem år sen ordnades en inofficiell folkomröstning om till vilken kommun byarna ska höra i framtiden. Då stödde 80 procent av invånarna en flyttning av gränsen så att hela byn skulle höra till Nykarleby.

Fredrik Back
Fredrik Back Fredrik Back Bild: Yle/Anna Ruda fredrik back

Men sedan dess har ingenting hänt.

Brev till Enestam

Nu har Österby byaråd skrivit ett brev till kommunutredningsmannen Jan-Erik Enestam där invånarna önskar att man beaktar det geografiska området och samarbetsmönstren i byn.


Fredrik Back som är ordförande för Österby byaråd berättar att många saker skulle vara enklare om byarna hörde till samma kommun.

- Medan vi hörde till Oravais fick UF-föreningen verksamhetsbidrag. I Vörå har de andra kriterier så bidragen har uteblivit de sista åren. Om vi alla hade hört till Nykarleby hade det varit ett större befolkningsunderlag bakom ansökan, säger Back.

I byarna finns ett rikt gemensamt föreningsliv. I brevet till Enestam beskriver byborna den gemensamma UF-verksamheten, lantmannagillet, Röda Korset och marthaföreningen.

Bra initiativ

Landsbygdsutvecklaren och Pensalabon Peter Backa tycker att byarådets initiativ är bra eftersom läget blev låst senaste gång ärendet diskuterades. Han säger att det nu finns en ny öppning för att ta upp frågan.

Peter Backa Bild: Yle/Matti Tamminen peter backa

- Om vi får en storkommun omkring Vasa och en omkring Jakobstad så kanske vi kunde få en vettig lösning i det här nya sammanhanget, säger Backa.

Backa påminner om att utredningsmännen också ska utreda demokratifrågor och framtiden. Han säger att verksamheten i byn störs av att det alltid måste vara två kommuner som är inblandande i beslutet som gäller byn.

Demokratiskt misslyckande

Att resultatet från folkomröstningen inte har haft någon betydelse för byn anser Backa visar att den nuvarande kommunallagen tillåter demokratiska misslyckanden.

- Man kan inte kalla det något annat när en så här stor majoritet vill en sak som mycket långt bara är deras egen fråga, säger Backa.

Jan-Erik Enestam
Jan-Erik Enestam Jan-Erik Enestam Bild: Yle/Anna Ruda jan-erik enestam

För sent

Kommunutredningsmannen Jan-Erik Enestam svarar byarådet att det i det uppdrag som han och Ossi Repo har fått av finansministeriet ingår inte att utreda sådana här frågor. Dessutom håller tiden för utredningsmännen på att rinna ut eftersom utredningen ska vara färdig på det här årets sida.

Byarådets Fredrik Back säger att man inte kommer att gå vidare med saken just nu.

- Vi vill bara att frågan ska beaktas så att man vid en framtida kommunsammanslagning kan påverka, säger Back.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten