Hoppa till huvudinnehåll

Finlands äldsta skola flyttar hem 2016

Katedralskolan i Åbo finns vid Gamla Stortorget.
Katedralskolan i Åbo kan troligen flytta tillbaka till Gamla Stortorget som planerat. Katedralskolan i Åbo finns vid Gamla Stortorget. Bild: Yle/Lotta Sundström katedralskolan

Tidtabellen för Katedralskolans renovering verkar hålla streck, så att skolan kan tas i bruk hösten 2016.

Hela hösten har det gjorts arkeologiska utgrävningar och man har planerat hur renoveringen ska genomföras. Själva grundrenoveringen inleds i vår. Det görs en bred historisk utredning så att byggnaden får tillbaka sin ursprungliga karaktär.

I princip är det främst hustekniken, alla väggar och interiören som repareras. Utsidan och taket är i gott skick. De delar av huset som inte pålades på 1970-talet, närmast flygeln och trapphuset, kommer nu att pålas, men först efter att det har gjorts en arkologisk inventering av jordlagren där.

Arkeologerna måste klä sig i skyddskläder för att skydda sig mot den förstörda jorden.
Arkeologerna måste till en början klä sig i skyddskläder för att skydda sig mot förstörd jord. Arkeologerna måste klä sig i skyddskläder för att skydda sig mot den förstörda jorden. Bild: Åbo museicentral/Elina Saloranta arkeologiska utgrävningar katedrakskolan

Hittills har man hittat rester av en latrin, som enligt fynden har använts vid sekelskiftet mellan 1400- och1500-talen. Dessutom har man upptäckt stockväggar, träföremål, läderbotar och delar av både keramik- och metallkärl. De intressantaste glasbitarna är av rött glas, som främst har använts i kyrkor.

Katedralskolan i Åbo grundades år 1276 för att utbilda pojkar i kyrkans tjänst. Skolan fanns i ringmuren runt domkyrkan. Efter Åbo brand fick skolan nya utrymmen vid Gamla Stortorget.

De äldsta delarna av Katedralskolan är från 1500-talet. Byggnaderna är byggda på valvkällare, vilka hör till de tio äldsta valvkällarna i Åbo.

Under renoveringsarbetet verkar Katedralskolan i Topeliusskolan och Juhana Herttuan koulu i stadsdelen Port Arthur.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland