Hoppa till huvudinnehåll

Många politiker vill ha god hälsovård i Houtskär

houtskärs hälsogård,
Houtskärs hälsogård. houtskärs hälsogård, Bild: Yle / Samuli Holopainen houtskärs hälsogård

Stödet för att behålla god hälsovård i Houtskär är stort, speciellt bland vänsterpolitikerna och De gröna i Pargas stad.

En rundringning till fullmäktigegrupperna visar att Houtskärbornas oro för planerade nedskärningar i vården tas på stort allvar.

I dag tisdag ska stadsfullmäktige i Pargas slå fast budgeten för nästa år.

Vårdreformen först

- Att spara i hälsovården innan regeringens vårdreform är klar verkar ogenomtänkt, säger Cornelius Colliander (Gröna). Räkningen på reformen bestäms av antalet invånare, deras åldersstruktur och invånarnas allmänna hälsotillstånd. Det vi sparar nu, tar vi bort från vår egen service i framtiden.

Vänsterförbundets Nina Söderlund och socialdemokraternas Kyösti Kurvinen är inne på samma linje. De anser att inga stora ändringar behövs innan vårdreformen är genomförd.

- En enskild kommundel får inte drabbas så här hårt när det gäller något så viktigt som hälsovården, säger Söderlund.

Svenska folkpartiets Tarja Rinne vill i sin tur tona ner oron för att hälsovården skulle bli sämre i Houtskär.

- Inom SFP har vi aldrig sagt att Houtskär ska bli utan läkare. Visst kan det kan bli färre läkare och att läkaren gör färre besök, men Houtskär blir definitivt inte utan läkare, säger Rinne.

Också Samlingspartiets Petri Abrahamsson anser att Houtskärborna borde få läkarvård i Houtskär och inte i Korpo - men pengar krävs.

- Om fullmäktige hittar andra sparmål är vi i Samlingspartiet beredda att bevara vården i Houtskär så som den är.

Pengarna kan tas från andra poster

Om man väljer att inte skära i hälsovården i Houtskär måste pengarna hittas någon annanstans.

Enligt Cornelius Colliander kunde staden spara genom att akta sig för att bygga nytt.

- Investeringslistan borde gås igenom nogrannare. Vi borde också sälja fastigheter effektivare och satsa på att få mer invånare, säger Colliander.

Nina Söderlund har inga problem att hitta ställen i budgeten där staden kunde spara en nätt summa.

- Staden borde ordna verksamhet för långtisdarbetslösa. Just nu tar vi emot böter på 100 000 euro fullkomligt i onödan. Det här borde ha skötts för länge sedan. Man frågar sig också varför stadshusets matsal ska få gå på minus när dagiarnas och skolbarnens mat görs i centralkök och transporteras hit och dit. Jag tror också det förslaget kommer upp på mötet, säger Söderlund.

Läs också:
Fortsatt kamp för Houtskärs bashälsovård - demonstration planerad
"Det stora intresset visar hur viktig Houtskärs bashälsovård är"
Snart 500 skrivit på namninsamling för Houtskärs hälsogård
”Chock, huvudlöst och förkastligt” – Houtskärs sparplaner förargar

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland