Hoppa till huvudinnehåll

Norra hamnen och Svartå på tapeten då Raseborg godkände budgeten

Nu görs planeprocessen om med ett lite förändrat förslag av köpcenterbygget i Norra hamnen.
Motståndet mot Norra hamnen i Ekenäs kom tydligt fram under budgetbehandlingen i Raseborgs fullmäktige. Nu görs planeprocessen om med ett lite förändrat förslag av köpcenterbygget i Norra hamnen. Bild: Raseborgs stad handelshamnen,Ekenäs

Många fullmäktigeledamöter lyfte fram behovet av en lösning för skolorna i Svartå under budgetbehandlingen i Raseborg (8.12). Då pengar för planeringen av Norra hamnen i Ekenäs skulle godkännas blev det en häftig debatt som slutade i en rätt jämn omröstning.

För planeringen av Norra hamnen i Ekenäs har staden reserverat 1,85 miljoner euro de kommande tre åren.

Dels ska det byggas bostäder i Norra hamnen och staden har en del förpliktelser i den planen. Dels är en detaljplaneändring aktuell för området där det skulle bli möjligt att bygga en stormarknad över järnvägen på en del av planområdet.

Den förnyade planen skulle förpliktiga staden till en del investeringar.

Flera fullmäktigeledamöter med samhällstekniska nämndens ordförande Werner Orre (SFP) i spetsen ställde sig ändå upp i talarstolen och sade sig motsätta sig pengar till planen.

Werner Orre ville att staden stryker merparten av pengarna för Norra hamnen i Ekenäs. Bild: yle/börje broberg samhällstekniska nämnden

Orre ville stryka pengar så att det bara skulle reserveras totalt 500 000 euro de kommande två åren för Norra hamnen. De pengarna skulle räcka till torget och annat staden måste ta hand om i den godkända planen för bostäder i området.

- Staden visar så här att vi är öppna för nytt och att vi stöder genomförbara projekt. Samtidigt visar vi att vi inte vill ha ett köpcentrum just på den här platsen, sade Werner Orre.

Orres partikamrat Mikael Borgman försvarade ändå anslagen och sa att det inte går att stryka pengarna då staden har skrivit under ett intentionsavtal med ett byggföretag. Borgman konstaterade också att ärendet om detaljplanen då aldrig kommer till behandling i fullmäktige om pengarna stryks i det här skedet.

Stadens anseende skadas

Stadsdirektören Mårten Johansson sa att Raseborg förlorar sitt anseende om fullmäktige mitt i allt drar bort pengarna. Staden har kommit överens med en partner om att man förhandlar och utreder om det finns intresse för en etablering.

- Ingen kommer att tro på att man kan investera med staden om vi gör så här. Även om vi reserverar pengar i budgeten betyder det inte att planen förverkligas. Om planen inte blir av så behöver vi inte heller använda pengarna. Det är marknadskrafterna som styr ifall det kan bli något av planerna, sade Johansson.

Stadsdirektör Mårten Johansso och stadsstyrelseordförande, SDP:s Ulf Heimberg, i Raseborg.
Mårten Johansson var rädd för att stadens anseende blir lidande om Raseborg backar ur i det här skedet. Ulf Heimberg var rädd för att intresset för att bli stadsdirektör i Raseborg är svalt då man följer med den lokala debatten i fullmäktige. Stadsdirektör Mårten Johansso och stadsstyrelseordförande, SDP:s Ulf Heimberg, i Raseborg. Bild: YLE/Petra Thilman heimberg ulf

SDP:s Ulf Heimberg sade sig vara bekymrad över diskussionen och befarade att debatten i fullmäktige skrämmer bort seriösa sökande till stadsdirektörstjänsten.

Stadsfullmäktige röstade sedan om pengarna för Norra hamnen. Rösterna föll 25 för stadsstyrelsens budgetförslag, 15 för Werner Orres förslag om att minska på pengarna i budgeten medan tre ledamöter röstade blankt.

För styrelsens förslag röstade:

 • SFP: Thomas Blomqvist, Björn Siggberg, Sven Holmberg, Mikael Borgman, Anders Walls, Henrik Lindholm, Kerstin Ilander, Roger Engblom, Maj-Britt Malmén, Fredrika Åkerö, Michael Nyberg, Ann-Katrin Bender, Göran Karlsson, Tina Nykänen, Filip Björklöf, Martin Glader, Karl von Smitten
 • SDP: Camilla Grundström, Ulf Heimberg, Per-Erik Holmberg, Jaana Tasanko, Kaisa Ylimys-Ahlroth, Kukka-Maaria Luukkonen, Risto Räty
 • KD: Niklas Andersson

För Werner Orres förslag röstade:

 • SFP: Isa Forsbäck, Werner Orre, Ann Storsjö, Sylva Heerman,
 • SDP: Ralf Friberg, Petri Kajander, Mats Lagerstam
 • Saml: Roger Hafström, Miikka Soivio
 • Gröna: Ira Donner, Oskari Sundström, Kati Sointukangas
 • Sannf: Petri Palin
 • FKP: Peter Björklöf
 • Vänst: Harry Yltäva

Tre ledamöter röstade blankt:

 • SDP: Maarit Feldt-Ranta, Jorma Pelkonen
 • Gröna: Marko Reinikainen

Svartå

I Svartå har frågan om en lösning för de två skolorna - den finska och den svenska - varit på tapeten i minst 15 år. Skolorna behöver renoveras.

Svartå skola behöver renoveras.
Svartå skola är i dåligt skick. Svartå skola behöver renoveras. Bild: YLE/Mikaela Sonck svartå skola

Liksom tidigare gånger har staden reserverat en symbolisk summa för planering i budgeten, 50 000 euro, för att hålla igång diskussionen och planen för Svartå.

Men någon klar lösning för skolorna finns inte. Staden utreder om den finska och svenska skolan kunde finnas bredvid varandra med en del gemensamma lokaler.

I samband med skolorna skulle det också finnas annan kommunal service.

Beräkningar visar ändå att det skulle kosta sju miljoner euro att bygga nytt och det står inte i proportion till befolkningsunderlaget i Svartå. Det bästa skulle enligt budgetberedningen vara en lösning på mellan tre och fyra miljoner euro.

Målet är att under 2015 jobba fram en plan för en hållbar lösning.

Många politiker sade under måndagens budgetbehandling (8.12) att det nu är dags för konkreta beslut för Svartå. Då pengarna för Svartå behandlades var det ändå ingen som föreslog någon ändring i budgeten på den punkten.

Det betyder att Svartåskolorna lever kvar som en liten planeringspeng de kommande tre åren. År 2015 finns 50 000 euro, år 2016 noll euro och år 2017 50 000 euro reserverat.

Resecentret i Karis

Kommunisten Peter Björklöf var missnöjd med att renoveringen av Järnvägsbron i Karis skjuts framåt till åren 2016 och 2017.

Han ansåg att man ska tidigarelägga renoveringen så att det år 2015 finns 1,2 miljoner euro och år 2016 1,3 miljoner euro så som nämnderna först hade föreslagit.

Han ville också att man ska kalla projektet Karis resecenter/Karis järnvägsbro och inte bara tala om förbättringen av järnvägsbron som det nu står i budgeten.

Det skulle ge en signal mot Helsingfors där det fattas beslut om kollektivtrafikens framtid och visa att Raseborg ser allvarligt på frågan om kustbanans framtid.

Planen först - sedan pengar

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls från SFP sade för sin del att det är rätt att det behövs handling, men först måste staden få planen för Karis centrum klar med bland annat en tunnel mellan stationen och centrum; först plan och sedan pengar.

Peter Björklöf ansåg att Karis resecenter blir som Svartå skolcentrum; det bara talas om projektet i åratal och man kommer aldrig till skott.

Peter Björklöf
Peter Björklöf var än en gång aktiv i fullmäktigesalen och kom med många ändringsförslag. Han fick ändå inte massorna med sig. Peter Björklöf Bild: Yle/ Maria Wasström peter björklöf

- Det finns en hel del man kan göra som inte behöver en förändrad stadsplan, sa Björklöf.

Petri Palin från Sannfinländarna understödde Björklöfs förslag. Han ansåg att Karis järnvägsstation är ett skylfönster mot dem som pendlar mellan Helsingfors och Åbo. Det gör Karis mera lockande.

Y-tåg på Karis järnvägsstation
Karis järnvägsstation är ett skyltfönster utåt, menade Petri Palin. Y-tåg på Karis järnvägsstation Bild: Yle / Linus Westerlund lokatåg

Kristdemokraternas Niklas Andersson steg upp i talarpodiet och ville prata om frågan ur en pendlares perspektiv.

- Vi ska inte överdriva hur dåligt det är vid Karis järnvägsstation. Vi pendlare behöver en parkering och en varm plats att vänta på. Det har vi.

Vid omröstningen var det få som stödde Peter Björklöfs förslag om att ge pengar till järnvägsbron i Karis redan nästa år. Hans förslag förlorade 4-39 i omröstningen.

Lönnbergska fastigheten

Det fanns också andra förslag som fick få röster i fullmäktigesalen.

Kommunisten Peter Björklöf ansåg att staden inte ska renovera fasaden på den så kallade Lönnbergska fastigheten i Karis där Raseborgs tekniska sektor jobbar.

- Det lönar sig inte att renovera utan man ska bara riva fastigheten. Renoveringspengarna på 480 000 euro de två kommande åren kan strykas ur budgeten. Det tekniska kansliet kan flytta till Ekåsen med all annan administration.

Lönnbergska fastigheten i Karis
Fasadrenoveringen på Lönnbergska fastigheten i Karis fick kritik. Lönnbergska fastigheten i Karis Bild: YLE/ Helena Rosenblad lönnbergska fastigheten

Samlingspartiets Roger Hafström uppmanade fullmäktige att tänka efter.

- Nog måste vi alla packa väskorna nu och flytta till Ekåsen. Det är det enda vettiga.

Tekniska direktören Jan Gröndahl förklarade för fullmäktige att tekniska sektorn är mycket nöjd med Lönnbergska fastigheten och de anställda fungerar bra där tillsammans.

Stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP) sade för sin del att det är fullt i Ekåsen och att tekniska sektorn inte ryms in där.

Han konstaterade också att staden behöver fastigheten även om tekniska sektorn flyttar ut.

- Där finns ju till exempel musikinstitutet.

Björklöfs förslag om att stryka pengarna för Lönnbergska fastigheten fick 4 röster mot 38 röster för renoveringen. En ledamot röstade blankt.

Centrumplan

Efter omröstning beslutade fullmäktige också att Raseborg utreder om Centrumplan i Ekenäs ska få konstgräs eller ha naturgräs i framtiden.

Björn Siggberg (SFP) föreslog att fullmäktige genast godkänner pengar för konstgräs på Centrumplan.

Hans förslag förföll med siffrorna 19-24.

Raseborgs fullmäktige godkände budgeten för nästa år utan några ändringar i stadsstyrelsens förslag trots flera omröstningar.

Politikerna konstaterade att det är ansträngd ekonomi som gäller och att det inte finns plats för utsvävningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland