Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland får en ny andelsbank

I sommar slås de östnyländska andelsbankerna ihop. Bild: Yle/ Bettina Aspfors östra nylands andelsbank

Porvoon Osuuspankkis och Östnylands Andelsbanks fullmäktige har godkänt planen att fusionera de två andelsbankerna.

Styrelsens förslag till fusion mellan Porvoon Osuuspankki och Östnylands Andelsbank var det enda ärendet på listan då bankernas fullmäktige hade möte under tisdagskvällen.

Båda bankernas fullmäktige fattade enhälliga, positiva beslut, vilket betyder att bankerna fusioneras efter den sista juli 2015.

Bankernas förvaltningsråd har behandlat styrelsens förslag redan i november, och stödde också de enhälligt fusionsförslaget.

Enhälligheten bland de förtroendevalda ger den nya banken en god grund för att inleda verksamheten. Båda bankernas fullmäktige underströk att lösningen tryggar den lokala verksamheten och banktjänsterna också i fortsättningen.

Personal och ledning

Arto Nurmi-Aro vid Östnylands Andelsbank går i pension i samband med fusionen. Bild: Yle/ Bettina Aspfors nurmi-aro arto
Alla anställda får behålla sina jobb, och flyttar över till den nya bankens tjänst efter fusionen.

De förtroendevalda i den nya banken fortsätter i regel i nuvarande uppgifter under en övergångsperiod som pågår till 2017.

Som ordförande för bankens styrelse börjar Markus Johansson, som nu är ordförande för Östnylands Andelsbanks förvaltningsråd. Som ordförande för den nya bankens förvaltningsråd börjar Kari Pietiläinen, som nu är ordförande för Porvoon Osuuspankkis styrelse.

Bankens verkställande direktör blir Mauri Molander. Östnylands Andelsbanks nuvarande verkställande direktör Arto Nurmi-Aro går i pension i samband med fusionen.

Läs också:
Andelsbankerna i Östnyland slås ihop