Hoppa till huvudinnehåll

Rädda Östersjön med slutna kretslopp

En ny finländsk reningsmetod har gett lovande resultat i att rena näringsutsläpp från åkrarna. Det kan bli ett viktigt steg mot en kretsloppsekonomi.

I februari år 2010 ordnades Baltic Sea Action Summit i Helsingfors. President Tarja Halonen och statsminister Matti Vanhanen stod värdar för toppmötet som fick stor medial uppmärksamhet.

Vid toppmötet förband sig Östersjöländerna till en rad mål för att rädda det övergödda innanhavet.

Finlands regering gav två löften: att Skärgårdshavet ska nå god ekologisk status till år 2020 och att Finland blir ett föregångarland gällande återvinning av näringsämnen.

Matti Vanhanen Bild: Yle matti vanhanen

Vanhanen: Slut näringsämnenas kretslopp

Dåvarande statsminister, numera vd för Familjeföretagarnas förbund Matti Vanhanen deltog i en presskonferens i Helsingfors i dag. Han lyfte i synnerhet fram det senare målet.

Vanhanen betonade att det behövs nya metoder för att fånga upp näringsämnen innan de rinner ut i Östersjön, liksom teknik för att utnyttja näringsinnehållet i exempelvis slam, skräpfisk och vass som har skördats.

Att sluta näringsämnenas kretslopp är också en global resursfråga. Världens fosfortillgångar hotar att nämligen att uttömmas inom detta århundrade.

Efter 2010 har Baltic Sea Action Group fortsatt att följa upp åtagandena och samla in nya från företag och andra organisationer. Kampanjen har levt vidare i synnerhet i Finland. 188 av 240 åtaganden i BSAG:s databas har gjorts av finländska aktörer.

- En tredjedel av åtagandena har uppfyllts, en dryg tredjedel är aktiva och en mindre del har inte förverkligats, säger BSAG:s ombudsman Mathias Bergman.

Ny innovation kan rena fosforutsläpp inom jordbruket

Saloys anläggning kan fälla ut fosfor i bäckar och diken. Kemikalierningen fungerar utan extern energiförsörjning.
Saloys anläggning kan fälla ut fosfor i bäckar och diken. Kemikaliereningen fungerar utan extern energiförsörjning. Saloys anläggning kan fälla ut fosfor i bäckar och diken. Kemikalierningen fungerar utan extern energiförsörjning. Bild: Saloy Oy saloy

Ingenjörsbyrån Saloy är ett av företagen som har deltagit i BSAG:s kampanj.

Företaget har tidigare tagit fram en metod för att filtrera blågröna alger i övergödda vattendrag. Nu utvecklar företaget en anläggning som bland annat kan användas för att minska jordbrukets fosforutsläpp.

Anläggningen bygger på kemikalierening med ferrosulfat och den fungerar utan någon extern energikälla. Det innebär att den kan installeras i bäckar och diken nära utsläppskällorna.

Ett pilotprojekt som har fått finansiering av Miljöministeriet visar att metoden effektivt fångar upp fosfor som rinner ut från åkrarna. Resultaten är också lovande med tanke på att använda reningsslammet som gödsel.

Saloys reningsanläggningar används redan kommersiellt vid torvmossar och djurfarmer. Företaget hoppas att kriterierna för jordbrukets miljöstöd skulle ändras så att stöden kunde användas också för kemikalisk rening av näringsämnen.

Lovande möte om Östersjöns framtid
Baltic Sea Action Group på webben

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes