Hoppa till huvudinnehåll

”Vi måste hårdsanera den offentliga sektorn”

Stannar vi kvar i euron så måste vi få ned kostnaderna, säger finansanalytikern Stefan Törnqvist. Som ett led i att återfå konkurrenskraften borde den offentliga sektorn hårdsaneras.

Enligt Törnqvist gör Anders Borg rätt i påtala Finlands sviktande konkurrenskraft. Nu leder den höga kostnadsnivån i Finland till att storbolagen väljer att investera utanför landets gränser:

- Bygger man en fabrik utomlands får man bättre lönsamhet. Om vi återfår vår kostnadskonkurrenskraft så kommer industrin igen att börja investera. För att inte nettolönen ska sjunka så mycket måste vi också hårdsanera den offentliga sektorn som är på tok för dyr och på tok för ineffektiv.

Vänsterungas ordförande Li Andersson köper inte Anders Borgs resonemang. Enligt henne borde Finland satsa på att stimulera, inte skära ned på lönerna:

- En stor del av de problem vi befinner oss i beror på den åtstramningspolitik som har raserat köpkraften i hela Europa. Det är ironiskt att Anders Borg som förlorat valet i Sverige kommer hit och säger att vi ska sänka lönerna, när G20 toppmötet, IMF och Mario Draghi talar om att vi borde stimulera.

Rune Takamaa, ordförande för FFC:s svenska sekretariat, önskar sig en mer nyanserad diskussion om lönerna. Han påminner om att de nuvarande arbetsmarknadslösningarna i praktiken innebär att arbetstagarnas köpkraft försämras:

- När det gäller konkurrenskraften finns det inga enkla knep man kan tillgripa. Genom att sänka lönen förvärrar man läget, då den inhemska marknaden sjunker. I rådande läge borde man satsa på att komma ur en negativ spiral, där alla trycker på bromsen. Nu behövs stimulans och positiva bud.

Stimulanspolitiken vid vägs ände?

Enligt Marita Backman finns det mycket som pekar på att den stimulanspolitik Finland idkat under de senaste åren kommit till vägs ände. Hon tror inte att vi kan fortsätta skuldsätta oss i hopp om att ekonomin ska ta fart igen när konjunkturerna vänder:
- Nu utgår vi från att ekonomin börjar rulla om ett eller två år. Tanken baserar på att allt blir bra igen. Situationen är annorlunda än tidigare. Vi måste tänka i nya banor.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle