Hoppa till huvudinnehåll

Finska och svenska redan från ettan i Sibboskolorna?

Fem elever som ler och en av dem håller i en bok.
De här sexorna i Kyrkoby skola är smått fundersamma över förslaget att börja med finskan redan i åk 1. På tvåan skulle det gå bättre tycker Jessica Jusslin, Daniela Wickholm, Jenny Kareinen, Anni Weppling och Iiro Horttana. Fem elever som ler och en av dem håller i en bok. Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

En stor del av fullmäktige i Sibbo flaggar för att utreda om undervisningen i svenska och finska borde börja redan i årskurs ett. Det andra inhemska språket skulle då enligt förslaget vara obligatoriskt för alla elever.


Det är Christel Liljeström (SFP) som har skrivit en motion i ärendet. Hela 32 fullmäktigemedlemmar av 43 har undertecknat motionen, som lämnades in i måndags.

– Sibbo skulle på det här sättet följa Raseborgs stads exempel, säger Liljeström. Det här skulle helt vara i riktlinje med den tvåspråkiga profil som Sibbo har gått in för.

I motionen poängteras att den modell som finns i Raseborg inte ökar kostnaderna för kommunen totalt sett.

De lokala läroplanerna som utformas i kommunerna kommer att tas i bruk läsåret 2016-17.

Rektor Mervi Jokela fårn Lukkarin koulu
Rektor Mervi Jokela jobbar i Lukkarin koulu i Sibbo. Rektor Mervi Jokela fårn Lukkarin koulu Bild: Yle/Mikael Kokkola lukkarin koulu

Skeptisk rektor

I Lukkarin koulu i Nickby är rektor Mervi Jokela inte helt med på noterna.

– Visst, barn lär sig ofta lättare språk då de är riktigt unga, säger hon.

Men att i Sibbo ha svenska som ett obligatoriskt ämne redan från ettan - det tror hon inte att föräldrarna kommer att acceptera.

– Att satsa på svenska i Sibbo är logiskt och stöder tvåspråkigheten här, säger Jokela. Men vi borde också tänka på de andra språken utöver engelskan. Det här förslaget kommer inte att bredda på vårt språkutbud.

Två alternativ

I Kyrkoby skola i Nickby har lärarna under hösten tagit ställning till den kommande läroplanen, också hur finskan borde läras ut.

– Vi kom fram till två olika resultat, berättar rektor Solveig Åström. Antingen så borde vi tidigarelägga undervisningen i finska eller så satsa den nya timresursen på att fördjupa i sexan.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland