Hoppa till huvudinnehåll

SLC: EU-stödet för mjölkbönder välkommet, men för litet

Mats Nylund ordförande för ÖSP
Mats Nylund ordförande för ÖSP Bild: Yle/ Carl-Magnus Långkvist österbottens svenska producentförbund

Principiellt är EU-stödet på drygt 10 miljoner euro till finländska mjölkbönder viktigt men summan är för liten, anser Svenska lantbruksproducenters centralförbund SLC.

- Stödet från EU visar att kommissionen tar våra förluster på allvar, men stödet är otillräckligt mätt i euro. Vi hade hoppats på något kring 40 miljoner, men vi tackar och tar emot det vi får, säger Mats Nylund, vice ordförande för SLC och medlem av riksdagens jord- och skogsbruksutskott.

Också om SLC anser att stödet inte är tillräckligt stort säger Nylund att det kommer att ha betydelse för de mjölkgårdar som har drabbats av det ryska exportförbudet som gäller finländska livsmedel.

- Stödet betyder att man kommer att få en ersättning per liter levererad mjölk. Det här dämpar i någon mån den lägre likvid som man får från mejerierna och påverkar alltså böndernas inkomst direkt.

Billigare mjölk

Mjölkpriset i Finland har fallit med 12 procent sedan november i fjol. SLC uppskattar att förlusterna av ett års exportförbud är hundra miljoner euro för mjölkgårdarnas del, alltså tio gånger större än det stöd som EU nu beviljar.

- Lönsamheten var ansträngd redan innan det blev stopp på exporten till Ryssland och därför är situationen mycket besvärlig både lönsamhetsmässigt och likviditetsmässigt, säger Nylund.

Exporten av högt förädlade produkter som ost och yoghurt var lönsam. Nu torkas den mjölk som tidigare blev exportprodukter, mjölken förstörs inte, men ger inte lika stor utdelning som de förädlade produkterna. Att hitta nya exportmarknader går inte i en handvändning, men på sikt kan det hjälpa upp situationen.

- Jag har den uppfattningen att man är ganska bra på gång, det finns stora marknader där vi inte har någon försäljning att tala om. I Asien till exempel har de första öppningarna kommit, men resultatet ser vi i bästa fall om två-tre år i form av lönsam export, säger Nylund.

Så länge exportförbudet är i kraft importerar Ryssland mat från andra länder. Ifall ryssarna vänjer sig vid andra produkter gäller det att på nytt etablera de finländska produkterna.

- Lätt blir det inte, men den allmänna bedömningen är att vi tämligen snabbt kan vara tillbaka med våra produkter på de ryska butikshyllorna om exportförbudet tas bort. Den finländska mjölkförädlingen, främst representerad av Valio, har en betydligt högre kvalitetsnivå än de ersättande produkter som finns där, säger Nylund.

Läs också
Finländska mjölkproducenter får miljonstöd

Läs också