Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler närbibliotek ersätts med bokbuss i Lovisa

Bokbussen i Lovisa
Bokbussen stannar vid Koskenkylän koulu Bokbussen i Lovisa Bild: Yle/Berislav Jurisic bokbuss

Bokbussen i Lovisa är populär. Över 20 000 lån registerades i fjol. Det är mycket i Lovisamått mätt.


Bokbussen i Lovisa får allt fler byar att besöka, då allt fler närbibliotek stängs. Det senaste stängningsbeslutet berör Strömfors bruk. Där stängs biblioteket vid årsskiftet.

En bokbuss fungerar bra som lånestation, men den kan inte ersätta ett bibliotek. Det anser både bokbusschaufför Carl Henrik ”Fille” Ramsay och biblioteks- och kulturchefen i Lovisa Jenny Olsson-Korsu.

En bokbuss är ingen samlingsplats. Det går inte att besöka bokbussen för att läsa dagstidningar och använda datorer.

- Vi beställer inte ens dagstidningar till bokbussen, säger Fille Ramsay.

Skolbarn i bokbussen
Skolbarn i bokbussen Bild: Yle/Berislav Jurisic koskenkylan koulu

Service i byarna

Bokbussen är ett sätt att betjäna byarna, säger bibliotekschefen. Bussen gör att de som bor där inte alltid behöver komma in till centrum för att få service.

Bokbussen besöker av tradition kommunens skolor en gång på två veckor. På eftermiddagar och kvällar fyra gånger i veckan kör bokbussen runt i byarna. Det blir i genomsnitt hundra kilometer per dag.

- Det blir inte mycket övertid, men ett heldagsjobb är det nog, säger chauffören.

Fille Ramsay jobbar i bokbussen i Lovisa
Bokbusschaufför Fille Ramsay Fille Ramsay jobbar i bokbussen i Lovisa Bild: Yle/Berislav Jurisic carl henrik ramsay

Än så länge ryms alla hörn av kommunen med på rutten.

- Men det blir nog svårt att få in fler hållplatser, säger han.

Mickelspiltom ersätts med Strömfors bruk

För några år sedan stängdes lånestationen i Mickelspiltom, sedan kom beslutet att stänga Valkom bibliotek och vid årsskiftet stänger också biblioteket i Strömfors bruk.

För att kompensera bortfallet av en lånestation i Mickelspiltom så började bokbussen stanna där ett par timmar i veckan. Bokbussen var ytterst lite besökt. Vid årsskiftet dras hållplatsen in och ersätts med Strömfors bruk.

Biblioteket i Stromfors bruk
Biblioteket i Strömfors bruk Biblioteket i Stromfors bruk Bild: Yle/Berislav Jurisic stromfors

Byborna i Strömfors bruk har planer på att ta över biblioteket.

- Det skulle fungera som en bra kombination, säger bibliotekschefen.

Då skulle Lovisa stad kunna fortsätta beställa tidningar till biblioteket i Strömfors, men boksamlingen skulle inte förnyas. Bokbussen skulle komma med nyheterna och beställda böcker.

En välkommen gäst

Varannan fredag besöker bokbussen först Koskenkylän koulu i Forsby och senare Teutjärven koulu i kommunens nordöstra hörn, nära gränsen till Elimä.

Då bokbussen backar in på Koskenkylän koulus gård strax före nio på morgonen rusar barnen in i bussen. Det uppstår genast trängsel i korridoren då alla först vill returnera sina lånade böcker.

Massor av skolbarn i bokbussen i Lovisa
Det är trångt i bokbussen Massor av skolbarn i bokbussen i Lovisa Bild: Yle/Berislav Jurisic bokbussen

Sen blir det ett grävande i hyllorna och jagande efter ny läsning.

- Jag brukar läsa Simpsontidningar och Risto Rappare, berättar Erin Hannus.

Ninja Haili gräver bland skräcklitteraturen. Hon tycker böcker som är utan bilder och som har mycket text.

Bokbussen fungerar som bud

En halv timme senare har det lugnat ner sig i bussen och Fille Ramsay plockar undan de returnerade böckerna.

Han startar mot Tessjö bibliotek. Där ska han lämna in böcker och plocka upp sådana som ska vidare till andra bibliotek.

Han fungerar som bud mellan de olika biblioteken. Han har flera bibliotek som han ska besöka senare på dagen.

Enda kontakten med biblioteket

Bokbussen kör vidare längs slingriga vägar. Till slut viker den av på en smal sandväg kantad av lärkträd.

Vi stannar vid Teutjärven koulu. Skolan hör till de minsta i Lovisa. Den har 29 elever.

Skolbarn springer till bokbussen
Bokbussen stannar vid Teutjärven koulu Skolbarn springer till bokbussen Bild: Yle/Berislav Jurisic bokbuss

Först kommer de minsta barnen in i bokbussen. De har med sig sin lärare Virve Pellinen.

- Det är superbra att bokbussen besöker skolan, säger hon.

Hon misstänker att bokbussen är många barns enda kontakt till biblioteket. Många barn lånar flitigt.

Själv är hon på jakt efter musik att lyssna på i klassen under tecknings- och slöjdtimmarna. Hon vill också ha en bok att läsa högt ur.

Kritik mot fullmäktigebeslut

Skolans rektor Janne Pekkola sitter med i kommunfullmäktige. Han representerar Samlingspartiet.

Barn i bokbussen i Lovisa
Barn i bokbussen i Lovisa Bild: Yle/Berislav Jurisic bokbuss

Han är missnöjd med beslutet att stänga biblioteket vid Strömfors bruk. Bibliotekschefens förslag skulle ha varit bättre, säger han.

Bibliotekschef Jenny Olsson-Korsu hade föreslagit två dagar öppet i veckan för Strömfors bruks bibliotek och tre dagar för biblioteket i Tessjö. Beslutet blev att hålla Tessjö bibliotek öppet fem dagar i veckan och stänga biblioteket i bruket.

Janne Pekkola kritiserar Lovisas linje att minska anslagen för kultursektorn och tvinga kommunen till att stänga bibliotek. Han säger att kultursektorn har så små anslag jämfört med andra sektorer att inbesparingarna blir minimala.

Jenny Olsson-Korsu, bibliotekschef i Lovisa
Bibliotekschef Jenny Olsson-Korsu Jenny Olsson-Korsu, bibliotekschef i Lovisa Bild: Yle/Berislav Jurisic jenny olsson-korsu

Ljus framtid

Bibliotekschef Jenny Olsson-Korsu ser en ljus framtid för bokbussen.

Den är kostnadseffektiv och det är ett sätt att betjäna kommunbor som bor långt borta från centrum.

Bokbussen är fyra år gammal och håller länge ännu. Bekymret är att det inte går att få in flera hållplatser utan att slopa andra, Tidtabellen är så stram.

Läs också: Mickelspiltom blir utan kommunal service

Läs också