Hoppa till huvudinnehåll

Oron kring hälsovården i Houtskär fortsätter

En skylt med texten Hälsocentral/Terveryskeskus.
En skylt med texten Hälsocentral/Terveryskeskus. Bild: Yle/Johanna Ventus hälsocentral houtskär

Diskussionen om hälsovården i Houtskär har blossat upp igen.

Orsaken är att stadens tjänstemän nu föreslår för social- och hälsovårdsnämnden hur hälsovården ska ordnas i Houtskär i framtiden. Stadsfullmäktige beslöt på tisdagen att staden ska utreda hur hälsovården ordnas i skärgården.

Stadsfullmäktige beslöt också att lägga till 10 000 euro i nästa års budget för hälsovården i Houtskär. Beslutet om hur sjukvården ordnas och hur resurserna används fattas av social- och hälsovårdsnämnden.

"Ingen angenäm julklapp"

Andemeningen med summan var att garantera att verksamheten får fortsätta som förut tills utredningen om servicenivån är gjord. Den tolkningen gör Houtskärpolitikern Christer Friis (SFP). Därför blev han bestört när han såg att frågan behandlas i social- och hälsovårdsnämnden redan på tisdag.

- Jag tog emot det som ett slag i ansiktet. Vi hade arbetat för att motivera varför vi behöver arbetsro kring den här frågan. Fullmäktige röstade för att 10 000 euro läggs tillbaka i budgeten så att hälsovården i Houtskär kan bevaras på nuvarande nivå, tills utredningen om servicenivån i Houtskär, Iniö, Nagu och Korpo är klar.

Många förslag för nämnden

I föredragningen föreslås det bland annat att hälsovårdaren, som jobbar på Hälsogården, ska bilda ett arbetspar med sjukvårdaren som jobbar inom hemsjukvården. Arbetsteamet skulle jobba på eller i närheten av äldreboendet Fridhem. Hälsovårdaren i Korpo skulle ta hand om skolhälsovården och rådgivningen, helst i lämpliga utrymmen i skolan.

Läkaren skulle besöka Fridhem regelbundet och göra hembesök till klienter inom hemsjukvården. Resten av läkarens arbetstid skulle användas till att ta emot övriga patienter mot tidsbeställning. Enligt förslaget skulle veckoslutsberedskapen på hälsostationen upphöra.

Meningen är att nämnden ska begära ett utlåtande av Houtskärsnämnden, äldrerådet och handikapprådet.

"Ingen försämring- tvärtom"

Enligt Paula Sundqvist, tf. social- och hälsovårdsdirektör i Pargas, gav summan om 10 000 euro för hälsovården i Houtskär tilläggstid för att utreda var hälsovården ska hålla hus i framtiden. Hon anser inte att förslaget till organisering av hälsovården i Houtskär är en försämring, tvärtom.

- Det nya arbetsteamet med hälsovårdaren och sjukvårdaren är en förbättring och ger mer trygghet, säger Sundqvist.

Hon understryker också att det inte finns någon tidtabell för hur de föreslagna åtgärderna genomförs, om de godkänns. Nu föreslås inte heller några minskningar i anslagen.

Sundqvist konstaterar också att tidtabellen för utredningen om servicenivån är stram. Utredningen om servicenivån i skärgården utesluter inte heller att hälsovården i Houtskär behandlas redan i det här skedet. Istället ser Sundqvist det som ett startskott för utredningen.

"Hoppas nämnden remitterar"

Friis hoppas att social- och hälsovårdsnämnden remitterar ärendet och att saken behandlas när utredningen är klar.

- Jag hoppas att nämnden tänker efter vad fullmäktige sade och vad andemeningen var, säger Friis.

Läs också:
Vårdfrågor väckte debatt

"Chock, huvudlöst och förkastligt" - Houtskärs sparplaner förargar

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland