Hoppa till huvudinnehåll

Språkutredningen väcker starka känslor i Sibbo

Barn i ett klassrum
Barn i ett klassrum Bild: Yle/Mika Kanerva skolklass

Diskussionens vågor går höga kring frågan om när Sibboeleverna borde börja läsa finska och svenska. En stor del av fullmäktige vill nämligen utreda om det andra inhemska språket kunde bli obligatoriskt redan från årskurs ett.


Det är Christel Liljeström (SFP) som har skrivit en motion i frågan.

Hela 32 fullmäktigemedlemmar av 43 gav sitt stöd för en utredning på måndagen. Tanken får medhåll bland alla partier utom hos Sannfinländarna.

Många ser det som ett stort steg för tvåspråkigheten i Sibbo, men det finns också andra åsikter.

Tvingas läsa svenska

Samlingspartisten Juha Salo motsätter sig starkt tanken på att finskspråkiga elever skulle läsa svenska från årskurs ett.

Lärobok i finska
Lärobok för finska i lågstadiet. Lärobok i finska Bild: Yle / Mikael Kokkola poks!

– Det betyder bland annat att eleverna med stor sannolikhet lär sig färre språk i skolan, säger han.

Salo oroar sig också för hur det kan gå för nyinflyttade elever, som inte har börjat läsa det andra inhemska språket redan från ettan.

Också det obligatoriska i planen väcker kritik.

– Det är oskäligt att tvinga eleverna att läsa svenska som första språk, säger han.

Inom Samlingspartiet i Sibbo går ändå åsikterna isär. Linda Karhinen ser förslaget som mycket viktigt.

- Det här är fråga om en hjärtesak för mig, vill man ha en levande tvåspråkighet i Finland så är det här den enda riktningen, säger Karhinen.

Risk för språkstrid

Christel Liljeström hoppas på en saklig debatt, men vet att frågan är känslig.

– Det är alltid risk för att det blir lite språkstrider och nu när riksdagsvalet närmar sig så ökar risken, säger hon.

Orsaken att frågan nu är aktuell är att de lokala läroplanerna skall utformas och tas i bruk läsåret 2016-17.

– Sibbo skulle på det här sättet följa Raseborgs stads exempel, säger Liljeström. Det här skulle helt vara i riktlinje med den tvåspråkiga profil som Sibbo har gått in för.
I motionen poängteras att den modell som finns i Raseborg inte ökar kostnaderna för kommunen totalt sett.

Så här har frågan behandlats i Raseborg:
Omröstning i Raseborg om svenska och finska
Svenska i ettan försämrar inte kunskaperna i engelska
Många finskspråkiga vill ha engelska före svenska i skolan

Läs också:
Finska och svenska redan från ettan i Sibboskolorna?