Hoppa till huvudinnehåll

BO: Barnens rättigheter bör bli arbetsmarknadsfråga

Barn som leker
Barn som leker Bild: Yle/Anna Ruda vasa

Barnombudsman Tuomas Kurttila vill att barnens rättigheter lyfts fram i arbetsmarknadsförhandlingar. - Det är viktigt hur många timmar barn och föräldrar kan tillbringa tillsammans. Enligt Akavas ordförande Sture Fjäder är det bra att barnens perspektiv lyfts fram.

I en intervju för tidningarna inom Lännen Media säger Kurttila att det är Finlands Näringsliv EK och löntagarorganisationerna som avgör hur många timmar barnen är på daghem på dagarna och hur mycket tid föräldrar har med sina barn.

Därför anser Kurttila att arbetsmarknadsparterna måste bli bättre på att beakta barns vardag och de tjänster barnfamiljer använder då man kommer överens om spelreglerna i arbetslivet - annars bryter man mot FN:s konvention om barnens rättigheter.

"FN:s barnkonvention gäller också arbetsmarknaden"

Barnombudsman Tuomas Kurttila Bild: Lehtikuva föräldraförbundet

- Jag efterlyser ett beslutsfattande som grundar sig på barnens rättigheter. Det här innebär att arbetsmarknadsorganisationerna måste bli bättre på att förstå barnens situation, och förstå att en grund för att barnens rättigheter ska kunna tryggas är att familjelivet och arbetslivet går att kombinera.

Enligt Kurttila handlar det inte bara om barnens rättigheter, utan också om Finlands ekonomiska framtid. Vår ekonomiska tillväxt är nämligen starkt kopplad till hur väl barns rättigheter förverkligas.

För att barnens rättigheter ska kunna tryggas måste familjelivet och arbetslivet kunna kombineras

- Om till exempel en stor del av pojkarna har så svaga läskunskaper efter grundutbildningen att de har svårt att klara sig i fortsatta studier och i arbetslivet är det i högsta grad ett problem för näringslivet och arbetsmarknadsorganisationerna, säger Kurttila.

Tuomas Kurttila är oroad över att barns välmående i dag påverkas så mycket av hurudana familjer och kommuner de föds i. Det finns skillnader i kvaliteten på grundundervisningen mellan olika kommuner och till och med mellan olika områden i samma stad.

Akava stöder barnombudsmannen

Akavas nya ordförande Sture Fjäder
Akavas nya ordförande Sture Fjäder Bild: Akava fjäder

I praktiken är det Finlands Näringsliv EK och löntagarorganisationerna som bestämmer hur många timmar barnen är på daghem och hur mycket tid föräldrar har med sina barn.

Sture Fjäder, ordförande för löntagarorganisationen Akava, tycker barnombudsmannens uttalande är fräscht och håller med om att arbetsmarknadsparterna borde bli bättre på att följa upp hur olika avtal påverkar familjer med barn.

- Det är sällan man tänker utgående från barns synvinkel när man förhandlar om kollektivavtal. Indirekt ser man på hur det påverkar familjerna, men man har aldrig riktigt utvärderat hur besluten påverkar barnen och deras rättigheter.

Folk är allt mera stressade, vilket märks i hemmen. Därför är det här en viktig väckarklocka"

"Det här är en viktig väckarklocka"

Kärnproblemet är att det blir allt svårare att kombinera arbetsliv med familjeliv, vilket i sista hand går ut över barnen. Barnombudsmannen stöder därför en kvotering av familjeledigheten, det vill säga en öronmärkt period för papporna.

Enligt Sture Fjäder ger ändå dagens arbetsmarknaden mera möjligheter att kombinera familjeliv med arbetsliv än förut.

- Vi har faktiskt gått mot ett allt flexiblare arbetsliv. Samtidigt gör ändå människor allt mera övertid och känner sig mer stressade, vilket också märks i hemmen. Därför är det här uttalandet nog en viktig väckarklocka som vi ska ta på allvar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes