Hoppa till huvudinnehåll

Familjestödet allt viktigare vid behandling av ätstörningar

Enligt Finska läkarföreningen Duodecim är den familjebaserade vården mest effektiv då unga lider av ätstörnigar.

Det är främst unga kvinnor mellan 12 - 18 år som insjuknar i olika varianter av ätstörningar som bland annat anorexi och bulimi.

För att nå en god medicinsk praxis satsar man nu mera resurser på den öppna vården och involverar familjen redan i ett tidigt skede av ätstörningsförloppet. Forskningen visar att även självhjälpsguider och olika former av nätterapigrupper kan vara till stor hjälp.

- För endel patienter fungerar egenvården bra om den inleds i ett tidigt skede, säger specialistläkare Jaana Suokas vid HNS ätstörningsklinik.

Ett stort ansvar vilar på familjens axlar då en tonåring insjuknar, den får lov att ta ett större ansvar och nogrannt kontrollera vad tonåringen äter.

De flesta unga kvinnor har bantat och följt någon form av diet. Då kan det ibland vara svårt att veta när bantandet har gått för långt.

Specialistläkaren Jaana Suokas anser att det är viktigt att ingripa redan i ett tidigt skede och öppet diskutera tonåringens matvanor, innan det är försent.

- Det kan börja med att man lämnar bort godiset, sen slutar man äta rött kött, säger Suokas.