Hoppa till huvudinnehåll

Hangö får miljöskyddsbestämmelser

Utsikt över Östra hamnen i Hangö. I förgrunden Granitborgen.
Den lokala särprägeln ska beaktas i miljöskyddsbestämmelserna Utsikt över Östra hamnen i Hangö. I förgrunden Granitborgen. Bild: Yle/ Robin Holmberg granitborgen

Hangö ska få miljöskyddsbestämmelser. Med de lokala bestämmelserna kan man beakta lokala omständigheter och förebygga förorening av miljön.

Målet med Hangös miljöskyddsbestämmelser är att förena lokal särprägel med västnyländsk praxis, betonar Hangö miljönämnd.

I bestämmelserna sägs bland annat hur man ska göra när man tvättar fordon, vinterförvarar båtar, avlägsnar vattenväxtlighet och hur man ska handskas med avfall av olika slag.

En stor del av bestämmelserna på 15 sidor handlar också om hur man ska ta hand om avloppsvatten från hushållen.

Miljönämnden har beslutat att lägga fram utkastet till miljöskyddsbestämmelser till offentligt påseende.

Läs också