Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnorna drabbas mest i vårdreformen

Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus
Akuten vid Vasa centralsjukhus. Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus Bild: Yle/ Malin Hulkki rött kors

Det är framför allt kvinnorna som drabbas i och med vårdreformen. Det står klart sedan Vasa sjukvårdsdistrikt hört nästan 700 österbottningar.

Under hösten har Mikko Ollikainen, projektarbetare vid Vasa sjukvårdsdistrikt, åkt runt i de tretton kommuner som hör till sjukvårdsdistrikt. Dessutom har han sammanställt de svar som medborgarna skickat in via en webbaserad enkät, puffad av de österbottniska medierna.

Totalt svarade 693 på enkäten. Av dem var 70 procent kvinnor, och en liten majoritet var svenskspråkiga.

"Genuin ovilja"

Ollikainen möttes av ett kompakt motstånd mot reformen.

- Det finns en genuin ovilja bland såväl förtroendevalda som invånare. Detta eftersom den i huvudsak förväntas medföra försämringar av servicen samtidigt som betalningsandelarna ökar för en del kommuner, skriver Ollikainen i ett pressmeddelande.

Det har talats mycket om en tillbakagång till "fattiggårdstiden" och att reformen slår extra hårt ut på landsbygden och just kvinnorna där. Vidare nämns ord som virrvarr, osäkerhet för alla parter och en avsaknad av patientperspektiv samt en alltför tydlig fokusering på inbesparingar.

Unik undersökning

Undersökningen är den största i sitt slag, och därför har man i Vasa sjukvårdsdistrikt en ovanligt god bild av läget inför reformen.

- Alla har haft möjligt att säga sin åsikt, vilket är bra, betonar sjukvårdsdirektören Göran Honga.

Det som de flesta fruktar är en minskad makt över besluten, på hela linjen, när makten i allt större grad förskjuts bort från området och till Åbo.

Bara en positiv sak

Det enda positiva som kommit fram är bättre fungerande vårdkedjor, speciellt mellan primär- och specialsjukvården och tydligare finansiering, åtminstone i budgeteringsfasen.

Riksdagen väntas godkänna den lagen kommande vår, förutsatt att grundlagsutskottet först ger den grönt ljus. Så det börjar det bli bråttom, konstaterar man i sjukvårdsdistriktet.

- Vi måste på allvar börja fundera på hur vi vill att servicenätet ska se ut, säger Vasa stads vård- och omsorgsdirektör Jukka Kentala.

Här hittar du rapporten.